“เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” ปีที่ 5 ชวนจิตอาสาสร้างความสุขสู่เยาวชนชุมชนใต้สะพานพระราม 8

0
390

นายสนิท นาคะปิณฑ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) รับมอบเงินบริจาคจากโครงการ “เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” ปีที่ 5 จาก นายสุวัฒน์ ทรงพัฒนะโยธิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในศูนย์สร้างโอกาสเด็ก พระราม 8 ภายใต้การดูแลของ นายเชาวลิต สาดสมัย หรือครูเชาว์ ครูอาสาของเด็กเร่ร่อนบริเวณชุมชนใต้สะพานพระราม 8 ตลอดจนนำชาวเชสเตอร์จิตอาสา ร่วมส่งความสุขแก่เยาวชนด้วยการมอบอุปกรณ์กีฬา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ให้สวยงามด้วยการทาสีกำแพงโรงเรียน ตอกย้ำองค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

นายสุวัฒน์ ทรงพัฒนะโยธิน เปิดเผยว่า เชสเตอร์จัดโครงการปันรักปันน้ำใจอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยร่วมกับมูลนิธิและองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างโอกาสให้ชาวเชสเตอร์จิตอาสาได้ร่วมทำกิจกรรมสร้างความสุขให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของซีพีเอฟตามโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต

“เชสเตอร์มุ่งส่งเสริมผู้บริหารและพนักงานเชสเตอร์ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเน้นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จึงเกิดโครงการเพื่อสังคมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาถึงปีที่ 5 ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นถือเป็นความตั้งใจของบริษัทฯที่จะมีส่วนร่วมสร้างชุมชนและสังคมให้น่าอยู่และมีความสุข ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัทฯ” นายสุวัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ โครงการ “เชสเตอร์ ปันรัก ปันน้ำใจ” เป็นการระดมทุนของผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ตลอดจนลูกค้า และประชาชนทั่วไปที่ร่วมสมทบทุนผ่านกล่องรับบริจาคที่ร้านเชสเตอร์กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ เพื่อนำไปสมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิและองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ ต่อไป