โปรดเกล้าฯ “ครม.ประยุทธ์ 5”

0
160

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา www.ratchakitcha.soc.go.th เผยแพร่ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ความว่า