นำสินประกันภัย สนับสนุนกองทุนสร้างอาชีพโรงเรียนบ้านท่าแย้เพื่อความยั่งยืน

0
140

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมสกรีนเสื้อยืดโรงเรียนพอเพียงเพื่อระดมเงินเข้ากองทุนสร้างอาชีพให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแย้ โดยมีนางสาวนภัสวรรณ์ วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแย้ ร่วมรับมอบรายได้จำนวน 59,458 บาท ไว้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพี่เพื่อน้องจากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 14  ที่โรงเรียนบ้านท่าแย้ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อเร็วๆ นี้