SAM เผยความสำเร็จกิจกรรมปรับหนี้ ปี 60 ลูกหนี้แห่ร่วมงานคับคั่ง

0
114

นางฐิติมา  รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM กล่าวว่า ตลอดปี 60 SAM มีการจัดกิจกรรมพิเศษด้านการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง ได้แก่  งาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีฯ” ซึ่ง SAM ร่วมมือกับศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดีและสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ไม่ให้ถูกยึดทรัพย์ หรือเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องบังคับคดี  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และงาน “เปิดบ้านทำงานวันหยุด”  ซึ่ง SAM  จัดขึ้นเป็นพิเศษในวันเสาร์ ณ อาคารสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทั่วประเทศทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และพิษณุโลก เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกในวันทำการปกติ ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุย เจรจา ปรึกษาพร้อมหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และผลการจัดกิจกรรมพิเศษทั้ง 2  อย่างนี้ ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง ทำให้ SAM สามารถช่วยเหลือลูกหนี้หลายร้อยราย ให้กลับไปดำเนินชีวิตตามปกติได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถได้ข้อยุติการชำระหนี้และหมดความกังวลเรื่องหนี้สิน คิดเป็นมูลหนี้รวมเกือบ 500 ล้านบาท

“มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีฯ”  และ “เปิดบ้านทำงานวันหยุด” เป็นกิจกรรมพิเศษที่ SAM จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยร่วมมือกับกรมบังคับคดี และ SAM เปิดทำการนอกเวลานอกเหนือจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาทำการปกติ  ซึ่งทุกครั้งเราได้รับความสนใจจากลูกหนี้ในการเข้ามาพูดคุย ปรึกษา เจรจาและมีผลตอบรับที่น่าพอใจ  นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของ SAM ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในด้านการปรับโครงสร้างหนี้และเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  ดังนั้น แผนงานและกิจกรรมปรับโครงสร้างหนี้ในปีหน้า SAM ยังวางแผนการช่วยเหลือลูกหนี้และลงพื้นที่เพื่อพบปะและติดตามลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ของ SAM ที่ได้รับจดหมายเชิญและรับทราบข่าวสาร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center 02-686-1800 หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ www.sam.or.th