ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพิ่มจำนวนแท็กซี่รองรับการเดินทางผู้โดยสารช่วงวันหยุดต่อเนื่อง

0
221

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศไทยและมีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน มีผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เพิ่มขึ้น เฉลี่ยวันละ 9,000 – 10,000 เที่ยว โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนที่มีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้รถแท็กซี่ที่สมัครเข้ามาให้บริการมีจำนวนไม่เพียงพอ ทสภ. จึงได้มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรถแท็กซี่ ดังนี้
1. เปิดรับสมัครรถแท็กซี่เพิ่มเติม 1,000 คัน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และบริหารจัดการให้หมุนเวียนรถเพิ่มเติมจากปกติในทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 17.00 – 22.00 น.
2. กรณีมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมาก (เกินกว่า 15 นาที) ทสภ. จะจัดให้รถแท็กซี่ที่มาส่งผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 วนลงมารับผู้โดยสารที่ชั้น 1 ทันที
3. เตรียมจัดรถ shuttle bus เพื่อนำผู้โดยสารส่งต่อระบบขนส่งอื่น ๆ เช่น จุดจอดรถห้างสรรพสินค้าเมกะบางนา จุดจอดรถสถานีรถไฟฟ้า BTS บางนา เป็นต้น
สำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว ทสภ. ได้จัดพื้นที่จอดรถที่อาคารและลานจอดรถยนต์ 1 – 4 สามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 5,000 คัน และพื้นที่จอดรถสำรองบริเวณด้านข้างโรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ (ลานจอดรถหมายเลข 5) รองรับรถยนต์ได้ประมาณ 455 คัน รวมทั้งลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน A และ D จอดรถยนต์ได้ประมาณ 1,432 คัน หากเป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ทสภ. จะยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์ให้แก่ผู้โดยสารที่นำรถมาจอดที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C จอดรถยนต์ได้ประมาณ 718 คัน โดย ทสภ. ได้จัดเตรียมรถ Shuttle Bus สายพิเศษฟรี สำหรับวิ่งให้บริการรับ – ส่งผู้โดยสาร ระหว่างบริเวณลานจอดรถระยะยาว โซน C กับอาคารผู้โดยสารทุก 15 นาที สำหรับจุดจอดรถ Shuttle Bus อยู่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 และผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 5
ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารการขนส่ง ทสภ. โทร. 0 2132 9511 – 12 ศูนย์บริการอาคารจอดรถยนต์ 0 2132 0360 ศูนย์บริการรถแท็กซี่สาธารณะ และ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง