บางจากฯ คว้ารางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม

0
135

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มอบรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ประเภทยอดเยี่ยม (Excellence) แก่ นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท บางจากฯ เป็นองค์กรเดียวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ในงาน CSR Club Conference 2017 และพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 (Sustainability Report Award 2017) จัดโดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้