‘นำสินประกันภัย’รับเข็มกลัดองค์กรคุณจรรยาบรรณดีเด่น

0
170

นายเลิศชาย ประภาศิริรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย จากนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ซึ่งจะมอบให้กับองค์กรที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ในฐานะเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักการของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ มีหลักการปฏิบัติกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จัดขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี ในงานจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2560