กองทัพภาคที่ 1 จับมือ ซีพีเอฟ ตั้งร้านค้าสวัสดิการ CP Pork Shop สร้างงานเพิ่มรายได้ครอบครัวทหาร

0
240

กองทัพภาคที่ 1 ร่วมมือกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดร้านค้าเพื่อสวัสดิการทหาร จัดจำหน่ายหมูสดและสินค้าอุปโภคบริโภค สนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ ช่วยลดค่าครองชีพแก่ครอบครัวทหาร รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงอาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคในชุมชนรอบข้าง โดยมี พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานพิธีเปิดร้านค้าเพื่อสวัสดิการทหารแห่งแรกอย่างเป็นทางการ ที่ หน้าค่ายทหารราบที่ 21 ค่ายนวมินทรราชินี อ.เมือง จ.ชลบุรี

พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่างกองทัพ และภาคเอกชน ในการเปิดร้านค้าเพื่อสวัสดิการทหารครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 1  ซึ่งต้องการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะจากซีพีเอฟ พัฒนาเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสด ร้าน CP Pork Shop ในรูปแบบร้านค้าสวัสดิการ และช่วยให้กำลังพลและครอบครัวในค่ายทหารฯ และชุมชนรอบข้างได้รับประโยชน์จากการบริโภคอาหารปลอดภัย ลดภาระค่าครองชีพ และกำไรของร้านค้ายังนำไปสมทบให้กับกองทุนสวัสดิการทหารที่สมาชิกได้รับประโยชน์

ซีพีเอฟให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนองค์ความรู้และทักษะการบริหารร้านค้าจำหน่ายอาหารสด ทั้งเนื้อหมู ไข่ไก่ และเนื้อไก่ รวมถึงอาหารแปรรูป เพื่อให้กำลังพลหรือสมาชิกในครอบครัวมีความมั่นใจในการเป็นผู้ประกอบการดำเนินงานร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร CP Pork Shop  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนฝยการตั้งต้นดำเนินธุรกิจด้วยต้นทุนที่กำลังพลทหารสามารถทำได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย

ความร่วมมือระหว่างกองทัพและซีพีเอฟ เปิดร้าน CP Pork Shop ไม่เพียงสร้างงานที่เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกของทหารแล้ว ช่วยลดภาระค่าครองชีพของกำลังพลและชุมชนรอบข้าง รวมถึงเป็นที่ฝึกทักษะของกำลังพลที่สนใจในอนาคตอีกดวย” พล.ท.กู้เกียรติ กล่าว

ด้าน นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ กล่าวว่า  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีความปลอดภัย ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ซีพีเอฟได้มีส่วนร่วมส่งเสริมอาชีพที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวของทหาร และเป็นช่วยให้ผู้บริโภคคนไทยสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัย คุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำที่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างกว้างขวางขึ้นด้วย