ทช.ปล่อยขบวนรถรณรงค์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

0
176

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้หัวข้อ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยมี นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและโฆษกกระทรวงฯ นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม ณ กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตามมาตรการ 7-7-7 ของกระทรวงคมนาคม เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นยกกำลังสอง โดยกำหนดสายทางควบคุมเข้มข้น 20 สายทาง พร้อมทั้งจัดจุดเฝ้าระวังอำนวยการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และตำรวจภูธรในพื้นที่ในการกวดขันวินัยจราจร การเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค การจัดชุดตรวจการณ์ หน่วยบริการประชาชน และอุปกรณ์งานทาง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างคืนผิวจราจรและหยุดการก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 เพื่อคืนผิวจราจรให้ประชาชน พร้อมติดตั้งเครื่องหมายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง และไฟสัญญาณให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนศึกษาเส้นทางและตรวจสอบสภาพรถก่อนการเดินทาง ขับรถด้วยความเร็วไม่เกินกฎหมายกำหนด เปิดไฟหน้ารถเวลากลางวัน คาดเข็มขัดนิรภัย เมาไม่ขับ ขับไม่โทร โดยสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือสอบถามข้อมูลเส้นทางเลี่ยงในช่วงเทศกาลได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง