บวท.เตรียมพร้อมรองรับเที่ยวบินปี 61 เพิ่มต่อเนื่อง คาดพุ่งทะลุ 1 ล้านเที่ยวบิน

0
82

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบอุปกรณ์และเทคโนโยโลยีทันสมัย สรรหาอัตรากำลังเชิงรุก คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินในปี 2561 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านเที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 2,760 เที่ยวบินต่อวัน และอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มสูงขึ้นถึง 1.7 ล้านเที่ยวบินต่อปี
นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. กล่าวว่า จากปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีจำนวน 950,661 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,609 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 5 แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ ร้อยละ 48 เที่ยวบินภายในประเทศร้อยละ 42 และเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้า ร้อยละ 10 สำหรับปี 2561 บวท. คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินจะเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6 – 7 หรือประมาณ 1,007,700 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,760 เที่ยวบินต่อวัน จากปริมาณเที่ยวบินมีอัตราแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลให้ในปี 2570 บวท. คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นถึง 1.7 ล้านเที่ยวบินต่อปี
“บวท. ได้เตรียมมาตรการรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 และในอนาคต โดยพัฒนาระบบอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการการเดินอากาศ โดยจัดทำข้อมูลความต้องการอัตรากำลัง 10 ปีล่วงหน้า พร้อมกับปรับปรุงแผนการสรรหาอัตรากำลังเชิงรุก เพื่อให้องค์กรเตรียมบุคลากรสำหรับรองรับในช่วงการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี และสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว นำเทคโนโลยีระบบใหม่มาใช้งาน คือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System : TMCS) เน้นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบจราจรทางอากาศ และดำเนินการติดตั้งระบบอุปกรณ์ทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการถ่ายโอนระบบการปฏิบัติงานจากระบบควบคุมจราจรทางอากาศปัจจุบัน ไปสู่ระบบควบคุมจราจรทางอากาศระบบใหม่ คาดว่าจะเปิดใช้งานระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบประมาณปี 2562”