ทอท.ผนึก ท่าอากาศยานภายใต้การกำกับดูแลทั้ง 6 แห่ง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2561

0
241

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับท่าอากาศยาน ภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท. ทั้ง 6 แห่ง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ทอท. และท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ดังนี้
1. ส่วนกลาง ทอท. ได้มอบของขวัญให้กับโรงเรียน วัด ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กว่า 190 แห่ง เพื่อใช้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมกับกองทัพอากาศจัดซุ้มสันทนาการ กิจกรรมมอบของเล่น และของที่ระลึก ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองทัพอากาศ
2. ทสภ. ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์เยาวชนเขตลาดกระบัง จัดซุ้มสันทนาการและมอบของขวัญ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ และสวนพระนคร เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
3. ทดม. จัด Mascot สร้างความสุข ตลอดจนเชิญชวนผู้โดยสาร เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมทำน้ำตาลสายไหม (Cotton Candy) และกิจกรรมถ่ายภาพหน้างานที่สามารถปริ๊นได้ทันที บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินแถว 11 – 12 อาคาร 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ
4. ทภก. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อาคาร X-Terminal โดยมีหน่วยงานราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการ ร่วมจัดกิจกรรมการละเล่น พร้อมมอบของรางวัล และจัดซุ้มอาหาร รวมทั้งนำอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุระเบิด เป็นต้น มาจัดแสดงในงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง และกิจกรรมการเยี่ยมชมภายในเขตลานจอดอากาศยานและรับชมสมรรถนะของรถดับเพลิงอากาศยาน
5. ทชม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ร่วมกับหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้านการเดินอากาศ ได้แก่ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ และสายการบินต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ด้านการจำลองกระบวนการให้บริการด้านการบิน การจัดการความปลอดภัยการเดินทางโดยอากาศยาน ให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ในการเดินทางทางอากาศ ในส่วนของ ทชม. เป็นจุดแรกของการจัดการอำนวยความสะดวก และการจัดความปลอดภัยภาคพื้น นำผู้ร่วมงานเข้าสู่อาคารของท่าอากาศยาน โดยจำลองอาคารผู้โดยสาร เริ่มจากขั้นตอนการเช็คอิน ตรวจอาวุธ และส่งต่อให้กับสายการบินนำเยาวชนขึ้นเครื่องบินที่จำลองไว้ รวมทั้งการจัดการความปลอดภัยภาคพื้นที่ได้นำรถดับเพลิง และอุปกรณ์ช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติเหตุของอากาศยานนำมาจัดแสดง
6. ทหญ. ร่วมกับกองบิน 56 จัดกิจกรรมเล่นเกมและแจกของรางวัลให้กับเด็กที่มาร่วมงาน ตลอดจนการแสดงสาธิตการดับเพลิงภายในงาน และสนับสนุนของขวัญวันเด็กให้กับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน
7. ทชร. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ บริเวณอาคารรับส่ง ทชร. (ด้านทิศใต้) ร่วมกับสายการบิน หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ โดยจัดซุ้มกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานเล่มเกมส์ชิงรางวัล และให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการดับเพลิง
สำหรับการให้บริการผู้โดยสาร ณ ทดม. ในงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งกองทัพอากาศได้จัดการแสดงของอากาศยาน ทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ จึงจำเป็นต้องปิดห้วงอากาศของ ทดม. จำนวน 5 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลา 08.15 – 09.05 น. เวลา 10.00 – 10.20 น. เวลา 11.20 – 11.50 น. เวลา 12.40 – 13.30 น. และเวลา 14.30 – 14.50 น. จึงขอให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาล่วงหน้า 3 – 4 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ทั้งนี้ ทอท. ได้เตรียมแผนรองรับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การบริหารจัดการสถานที่ เพื่อบรรเทาความคับคั่งภายในอาคารผู้โดยสาร จัดเจ้าหน้าที่ Airport Help อำนวยความสะดวกผู้โดยสารในขั้นตอนต่าง ๆ ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จัดเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอ ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722
นอกจากนี้ ทดม. ได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์ โดยไม่คิดค่าบริการ สำหรับผู้ที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่กองทัพอากาศ ในวันที่ 13 มกราคม 2561 สามารถนำรถยนต์จอดได้ในพื้นที่บริเวณอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะ ชั้น 2) รองรับรถยนต์ได้ จำนวน 100 คัน พื้นที่จอดรถยนต์ระหว่างคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น รองรับรถยนต์ได้ จำนวน 150 คัน พื้นที่จอดรถยนต์ตรงข้ามคลังสินค้า 2 และอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น รองรับรถยนต์ได้ จำนวน 60 คัน และลานจอดรถยนต์คลังสินค้า 4 รองรับรถยนต์ได้ 150 คัน ซึ่งกองทัพอากาศได้จัดรถเวียนรับ – ส่ง สามารถขึ้นรถเวียนเพื่อไปบริเวณที่จัดงานได้ที่ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น กับคลังสินค้า 3