นำสินฯ นำสุขให้น้องวันเด็กแห่งชาติ 2561

0
140

นายวิชิต เจริญชัยพงศ์ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งมอบความสุขวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยมีผู้แทนจากชุมชนในพื้นที่รอบสำนักงานใหญ่ อาทิ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.เตาปูน และชุมชนในเขตบางซื่อ รับมอบของขวัญส่งเสริมการเรียนรู้และกีฬาทั้งเครื่องเขียน ของเล่น ตุ๊กตา และอุปกรณ์กีฬา ไปจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่อไป  ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของหน่วยงานต่างๆ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศต่อไป