การรถไฟฯ เร่งหาผู้ประกอบการเช่าสิทธิจัดเก็บค่าจอดรถตลาดนัดจตุจักร เปิดซองเสนอราคา 5 ก.พ.นี้

0
178

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการเช่าสิทธิในการจัดเก็บค่าบริการจอดรถในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ประจำปี 2561 โดยในขณะนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจในการเช่าสิทธิจัดเก็บค่าบริการจอดรถในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อซองในการเสนอราคาในครั้งนี้สามารถสอบถามและซื้อเอกสารได้ที่สำนักงานบริหารพื้นที่ตลาด ชั้น 2 ตึกอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนรองเมือง ใกล้กับสถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์ กรุงเทพฯ ชุดละ 5,000 บาท ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 นี้
ส่วนในวันที่ 23 มกราคม 2561 ฝ่ายโครงการพัฒนาที่ดินจะชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการประกวดราคาฯ ดังกล่าวอีกครั้ง ในเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายการช่างโยธา ชั้น 3 ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายการช่างโยธา ชั้น 3 ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย และเปิดซองเสนอราคาในวันและสถานที่เดียวกัน เวลา 11.00 น.
ผู้ที่มีความสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานบริหารพื้นที่ตลาด ชั้น 2 ตึกฝ่ายอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. หรือสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2204614