EXIM BANK สนับสนุนทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิฟอร์เด็ก

0
163

EXIM BANK ร่วมทำกิจกรรมและบริจาคเงินให้มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว(ฟอร์เด็ก)

นางวรรธนา มงคลศรี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(EXIM BANK) นำผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK ร่วมทำกิจกรรมและบริจาคเงิน ที่มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) เปิดดำเนินงานครบรอบ 20 ปี และ EXIM BANK เป็นผู้สนับสนุนหลักของมูลนิธิ โดยผู้บริหารและพนักงานของ EXIM BANK บริจาคเงินโดยตัดบัญชีเงินเดือนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 รวมเป็นเงินกว่า 2.4 ล้านบาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กด้อยโอกาส โดยมี ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ (กลาง) ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ฟอร์เด็ก ให้การต้อนรับ ณ สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์ มูลนิธิฟอร์เด็ก 6 จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้