กทท. ทำ MOU บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าและตู้สินค้าทางน้ำภายในประเทศ

0
601

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา  การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าชายฝั่ง กับ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด โดยมี เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือฯ สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือฯ เป็นผู้ลงนามร่วมกับนายสุรชัย นิ่มนวล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพลเอก มนตรี สังขทรัพย์ กรรมการ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด  ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารที่ทำการการท่าเรือฯ

ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งสินค้าและตู้สินค้าทางน้ำภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยจะครอบคลุมการให้บริการในเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา   ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสุราษฎร์ธานี และท่าเรือสงขลา  รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศร่วมกัน

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยีในด้านการบริหารจัดการท่าเรือ งานปฏิบัติการท่าเรือ และโครงการพัฒนาต่างๆ นอกจากจะสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำในปริมาณมาก (Mass Product) และประหยัดต้นทุนการขนส่ง (Economy of Scale) แล้ว  ยังเป็นการเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง และโครงการส่งเสริมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย