เริ่มวันแรก! แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขยายเวลาให้บริการผู้โดยสาร ตั้งแต่เวลา 05.30 น.

0
127

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ลงพื้นที่ภายในระบบรถไฟฟ้า เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการช่วยอำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการในช่วงเวลา 05.30 น. ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่บริษัทได้ขยายเวลาเปิดบริการให้เร็วขึ้นจากเดิม 06.00–24.00 น. เป็น 05.30–24.00 น. โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมสังเกตการณ์ปัญหาการใช้บริการของผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ จนถึงในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารหนาแน่น เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการให้บริการแก่ผู้โดยสารต่อไปในอนาคต