ซีพีเอฟ เปิดศูนย์อาหาร ฟู้ดเวิลด์ สาขาที่ 8 พร้อมสู่การเป็น Food Service Provider

0
264

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดศูนย์อาหาร ฟู้ดเวิลดิ์ อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสาขาที่ 8 โดยมี ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และนายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข  ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ซีพีเอฟ เป็นประธานเปิดศูนย์อาหารฯ พร้อมให้บริการแก่ประชาชนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

นายอมร อำไพรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ศูนย์อาหาร ฟู้ดเวิลด์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สะท้อนถึงความสำเร็จที่น่าพึงพอใจ ของธุรกิจศูนย์อาหาร ฟู้ดเวิลด์ ตลอดระยะเวลา 5 ปีตั้งแต่เปิดสาขาแรก ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จนถึงปัจจุบันมีจำนวนลูกค้าเข้ามาใช้บริการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรหลายแห่งทั้งโรงพยาบาล สถานศึกษา และสถานที่ราชการ ในเรื่องของคุณภาพของอาหาร ความหลากหลายของร้านอาหาร จำหน่ายในราคาที่เหมาะสมของศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์ และล่าสุดได้รับความไว้วางใจจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ฟู้ดเวิลด์มาเปิดบริการให้แก่บุคลากร คณาจารย์ และนิสิต รวมถึงประชาชน

“การควบคุมคุณภาพ รสชาติ ความสะอาดของอาหาร การคัดสรรประเภทอาหารให้มีความหลากหลาย รวมถึงเคร่งครัดในมาตรฐานการให้บริการ เป็นจุดแข็งของศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์ที่ลูกค้าให้การยอมรับ” นายอมร กล่าว

ศูนย์อาหาร ฟู้ดเวิลด์ ยังเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ตามทำเลที่มีศักยภาพ โดยมีเป้าหมาย ที่ศูนย์การค้า  โรงงานอุตสาหกรรม และโรงพยาบาล ตามหัวเมืองหลักในภูมิภาคทั่วประเทศ  เร็วๆ นี้กำลังจะเปิดให้บริการที่โรงพยาบาลสินแพทย์ โรงงานซัมซุง เป็นต้น ตั้งเป้าภายในอีก 5 ปีข้างหน้าขยายครบ 60 สาขา

สำหรับรูปแบบสาขาที่จะขยายแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ โมเดลขนาดใหญ่  พื้นที่ประมาณ 5,000- 7,000 ตร.ม. มีร้านอาหารราว 70 ร้าน โมเดลขนาดกลาง พื้นที่ 1,000-2,000 ตร.ม. เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  จำนวนร้านอาหาร 30-40 ร้าน และโมเดลขนาดเล็ก พื้นที่ 400-500 ตร.ม. จำนวน 15-20 ร้าน แต่ละโมเดลมีสาขาต้นแบบอยู่แล้ว โดย ฟู้ดเวิลด์ การบริหารจัดการเป็นศูนย์อาหารที่อนุรักษ์พลังงาน และดูแลสิ่งแวดล้อม  ขณะเดียวกันยังสนับสนุนเถ้าแก่เล็กเปิดร้านอาหารเพื่อสร้างความหลากหลาย สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและรสชาติแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

นอกจากนี้ ธุรกิจฟู้ดเวิลด์ ยังดำเนินธุรกิจการให้บริการอาหารในรูปแบบอื่น ได้แก่ 1. การบริการอาหารในโรงพยาบาลที่มีนักโภชนาการและเชฟที่ทำงานใกล้ชิดกับทีมโภชนาการของโรงพยาบาล เพื่อเตรียมและบริการเมนูอาหารเฉพาะและเหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช  2. ธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) นอกสถานที่ และ 3. ธุรกิจอาหารกล่อง (Meal Box)  ภายใต้แบรนด์ “ฟู้ดเวิลด์” เพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านอาหารทุกรูปแบบ (Food Service Provider) เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคและร่วมพัฒนาตลาดฟู้ดเซอร์วิสไทยสู่มาตรฐานสากล