บางกอกแอร์เวย์สเพิ่มช่องทางการเช็คอินผ่าน Call Center โทร 1771

0
191

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเปิดตัวบริการใหม่ คอลเซ็นเตอร์เช็คอิน (โทร 1771) ช่องทางการเช็คอินผ่านทางเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ( Call Center ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ผู้โดยสารของสายการบินฯ โดยบริการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและจะให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทาง ผู้โดยสารสามารถติดต่อเช็คอินผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสายการบินฯ โทร 1771 ล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมงและไม่น้อยกว่า 2ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินออก

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า บางกอกแอร์เวย์สมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารเสมอมา โดยที่ผ่านมาสายการบินฯ ได้มีการพัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้การเดินทางของผู้โดยสารมีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยบริการ คอลเซ็นเตอร์เช็คอิน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการความรวดเร็วในการเดินทาง