นำสินประกันภัย รับรางวัล Call Center ดีเด่น

0
161

 นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ) ดีเด่น ประจำปี 2560 จากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ทั้งนี้ บริษัทได้ก่อตั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ นำสินคอลเซ็นเตอร์ 02 017 3333  เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2560 เพื่อเป็นศูนย์บริการแก้ไขปัญหา สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ ร้องเรียนการให้บริการ และรับแจ้งอุบัติเหตุแก่ลูกค้า โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ