การท่าเรือแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีรถเมล์ NGV ได้รับความเสียหายในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง

0
120

เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณีการเสนอข่าวเกี่ยวกับรถเมล์ NGV ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้รับความเสียหายในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการรับมอบ – ส่งมอบรถเมล์ NGV ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการ 3 ขั้นตอน และมีผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอน ดังนี้

  1. การส่งมอบระหว่างเรือสินค้ากับท่าเทียบเรือ ซี3 ทลฉ. ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า รถเมล์ NGV ได้จอดอยู่บนพื้นโครงเหล็กมีขนาดเท่ากับตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันในระหว่างการขนถ่าย จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการกระแทกกัน ซึ่งเมื่อเรือสินค้าได้เข้าเทียบที่ท่าเทียบเรือ ซี3 พบว่า มีรถเมล์ NGV จำนวน 3 คัน ชำรุดเสียหายก่อนที่จะมาถึงท่าเทียบเรือ ซี3 โดยมีกระจกแตก ทะลุ ร้าว และได้จัดทำบันทึกความเสียหาย ซึ่งผู้แทนของเรือสินค้าได้ลงนามรับทราบและรับรองความเสียหายดังกล่าว ซึ่งความเสียหายส่วนนี้สายการเดินเรือเป็นผู้รับผิดชอบ
  2. การรับฝากรถเมล์ NGV ในพื้นที่ท่าเทียบเรือ ซี3 ทลฉ. ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ปิด มีกล้อง CCTV บันทึกภาพตลอดเวลา และมีเจ้าหน้าที่ของท่าเทียบเรือ ซี3 ดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำ โดยตรวจพบรถเมล์ NGV ชำรุดเสียหายที่บริเวณกระจกเพิ่มเติมอีก จำนวน 2 คัน ความเสียหายส่วนนี้ ท่าเทียบเรือ ซี3 เป็นผู้รับผิดชอบ
  3. การส่งมอบรถเมล์ NGV ให้กับรถหัวลากที่ลำเลียงออกนอกพื้นที่ท่าเทียบเรือ ซี3 ทลฉ. ได้ตรวจสอบร่วมกับท่าเทียบเรือ ซี3 และตัวแทนเจ้าของสินค้า และได้บันทึกการตรวจสอบร่วมกันพบว่า รถเมล์ NGV มีความเสียหายที่บริเวณกระจกรถ แต่หลังจากที่รถเมล์ NGV ได้ออกจากท่าเทียบเรือ ซี3 แล้ว ผู้ขนส่งตรวจพบว่ารถเมล์ NGV มีไฟเลี้ยวและไฟท้ายแตกเพิ่มเติมอีก จำนวน 2 คัน ความเสียหายส่วนนี้ผู้รับบรรทุกเป็นผู้รับผิดชอบ

สำหรับแนวทางการดำเนินแก้ไขปัญหา กทท. โดย ร้อยตำรวจ ตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้เข้าพื้นที่ท่าเทียบเรือ ซี3 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ได้ประชุมร่วมกับบริหารท่าเทียบเรือ ซี3 เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน จัดทำรายงานสรุปเหตุการณ์ และให้ท่าเทียบเรือ ซี3 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ ทลฉ. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไป