กรมเจ้าท่าประกาศ ลดราคาค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบ

0
251

กรมเจ้าท่าได้ออกประกาศให้เรือโดยสารในคลองแสนแสบปรับลดอัตราค่าโดยสารช่วงราคาน้ำมันดีเซล            25.01 – 27.00 บาท/ลิตร ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ปรับลดลงเหลือ 26.74 บาท/ลิตร ซึ่งต่ำกว่า 27 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ติดต่อกันนานเกิน 10 วัน กรมเจ้าท่าได้ออกประกาศให้เรือโดยสารในคลองแสนแสบปรับลดอัตราค่าโดยสารช่วงราคาน้ำมันดีเซล 25.01 – 27.00 บาท/ลิตร ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผลใช้บังคับหลังการออกประกาศ 5 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่กำหนดอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล โดยให้ปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าโดยสารเมื่อราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน
กรมเจ้าท่าได้ประสานกับบริษัท ครอบครัวขนส่ง จำกัด ผู้ประกอบการเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ซึ่งได้รับความร่วมมือปรับลดอัตราค่าโดยสารลงทันที ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่ต้องรอประกาศให้มีผลในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ตามหลักเกณฑ์ฯ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารของเรือโดยสารในคลองแสนแสบ เป็นอัตราค่าตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล 25.01 – 27.00 บาท/ลิตร ลดลง ระยะละ 1 บาท จากอัตราเดิมอยู่ที่ราคา 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 บาท/คน ปรับลดเป็น 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 บาท/คน ซึ่งนับตั้งแต่มีประกาศของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เป็นเวลา 1 ปี 5 เดือน ได้ปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสาร ระยะละ 1 บาท ตามช่วงราคาน้ำมัน จำนวน 4 ครั้ง และปรับลดอัตราค่าโดยสาร ระยะละ 1 บาท ตามช่วงราคาน้ำมัน จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายได้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร ระยะละ 1 บาท เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า โทร. 0 2233 1311 – 8 ต่อ 288 หรือ 0 2267 2367