4 องค์กรร่วมทุนR&Dเทคโนโลยีต่อยอดอุตฯยานยนต์สมัยใหม่ ยกระดับเศรษฐกิจนวัตกรรม

0
319

อว. สวทช. ผนึก บ.สกุลฎ์ซีฯ และ CWT ร่วมทุน R&D เทคโนโลยีต่อยอดอุตฯ ยานยนต์สมัยใหม่ครบวงจร เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ลดการนำเข้า สร้างรายได้ เพิ่มความเข้มแข็ง ยกระดับสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช. เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณค่าของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผ่านกลไกการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับผู้ประกอบการและนักลงทุน ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการขับเคลื่อนต่อยอดการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างการเชื่อมโยงให้ภาคความต้องการเข้าถึงผลงานวิจัยเกิดเป็นธุรกิจเทคโนโลยีที่มีมูลค่าได้สะดวกมากขึ้น

 “กลไกการร่วมลงทุนเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งกำหนดการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) โดย สวทช. ร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ บ.สกุลฎ์ซีฯ”

ก้าวสำคัญดันอุตฯยานยนต์สมัยใหม่

ดร.ณรงค์ ระบุอีกว่าการร่วมลงทุนในบ.สกุลฎ์ซีฯในครั้งนี้ เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศ โดยทีมงานคนไทยสร้างโรงงานผลิตเรือและรถโดยสารขนาดเล็กจากอลูมิเนียมในระดับอุตสาหกรรมขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังตอบโจทย์การเพิ่มความเข้มแข็งของประเทศ เปลี่ยนจากผู้นำเข้าเป็นผู้พัฒนาเพื่อใช้เอง ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมเรือในปัจจุบันเป็นการนำเข้า หรือประกอบโดยอู่ต่อเรือที่ต้องใช้เวลาในการผลิตค่อนข้างนาน ต้นทุนสูง และในส่วนของรถโดยสารขนาดเล็กก็เป็นการนำเข้าเช่นกัน อีกทั้งยังไม่มีผู้ผลิตในประเทศอีกด้วย

“นอกเหนือจากที่ สวทช. ได้ให้บริการสนับสนุนบริษัทฯ ทั้งในด้านการออกแบบโครงสร้าง และวิเคราะห์ทดสอบความแข็งแรงของรถบัสและเรืออลูมีเนียม รวมทั้งการตรวจสอบคุณสมบัติเรืออลูมีเนียมรุ่น F190 เพื่อขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้ว การร่วมลงทุนในครั้งนี้เป็นการผลักดันงานวิจัย และพัฒนาจากนักวิจัยไปสู่ภาคเอกชนต่อยอดผลิตภัณฑ์ยกระดับประเทศให้เป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม สร้างอุตสาหกรรมยานพาหนะให้เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย วทน. สร้างรายได้ลดการนำเข้าอย่างยั่งยืนต่อไป” 

เติมเต็มศักยภาพด้านเทคโนฯให้กับสกุลฎ์ซีฯ

 ด้าน นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวว่า ทางเรามีเทคโนโลยีอยู่หลายตัว การผันตัวมาทำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมครั้งนี้ ผมให้ความสำคัญการวิจัย และพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งการวิจัยแบบที่เราจะทำนั้นข้อสำคัญคือการเอาตลาดมาเป็นตัวตั้งโจทย์การวิจัย หมายถึงสเปคต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และส่วนสำคัญที่สุดคือ ราคาต้องเป็นไปได้ในทางธุรกิจ หากเราวิจัย และพัฒนามาแล้วราคาสูง เอกชนซื้อไม่ได้ คือเท่ากับว่าเสียเวลาเปล่าในการทำ

“การร่วมทุนกับ สวทช. ในครั้งนี้จะเติมเต็มให้กับสกุลฎ์ซีฯ ในเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะเกิดในอนาคต ทั้งที่พัฒนาโดยคนไทย และนักวิจัยเช้ามาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการจัดระบบด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านบริหารและพัฒนาเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป”

จ่อต่อเรืออัจฉริยะรองรับ AI

ขณะที่นายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวว่าการร่วมมือกับทาง สวทช, ในครั้งนี้ นอกเหนือจากการพัฒนางานนวัตกรรมช่วงแรกอย่าง รถไฟฟ้าโดยสาร เรืออลูมิเนียมที่มีความปลอดภัยสูงแล้วนั้น  ยังมีโครงการที่จะเตรียมทำต่ออีกหลายโครงการ อาทิเช่น  โครงการพัฒนาเรืออัจฉริยะ เรือ unman,เรือไฟฟ้า การนำใช้ระบบอัจฉริยะต่างๆเพื่อความปลอดภัย การใช้ Digital IoT technology สำหรับการเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ รวมถึงในการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรม และการใช้งานเพื่อรองรับ AIต่อไป

“การที่กลุ่มบริษัทของเราพัฒนาจนมี Technologyและ Knowhow การขึ้นรูปโลหะชั้นสูง จนเป็นที่ยอมรับจากหลายค่ายรถชั้นนำ รวมถึงผันตัวเองมาพัฒนาการออกแบบกระบวนการผลิตจนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนสูงได้ด้วยตัวเองทั้งหมด เช่น เรือและรถโดยสาร เป็นต้น และยังสามารถนำไปผลิตและประกอบตามมาตรฐานสากล และวางขายในเชิงพาณิชย์ ภายใต้แบรนด์ไทยได้นั้น ยังคงมองถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยการร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศ อย่าง สวทช. คือเพื่ออาศัยผู้ชำนาญการสร้างระบบจัดองค์ความรู้ระดับสูงที่ได้พัฒนาขึ้นมา ให้อยู่ในรูปแบที่เป็นสากล สามารถถ่ายทอดและพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นรูปแบบได้ อีกทั้งยังสามารถนำเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาโดยคนไทยและนักวิจัยเข้ามาใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกด้วย 

ส่วนนายวีระพล ไชยธีรัตต์ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือCWT กล่าวเสริมว่า SAKUN C ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CWT การร่วมมือกันในครั้งนี้จะส่งผลให้ CWTมีความแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมาก และจะได้มีนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยในการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ และจะเป็นการช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคตให้มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป

“การร่วมมือกันในครั้งนี้จะสร้างผลประโยชน์ให้กับวงการเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมไทยเป็นอย่างมาก รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการผลิตโดยระบบ Automation ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงร่วมกันวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ ยานยนต์สมัยใหม่ โดยใช้โครงสร้างน้ำหนักเบา และขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ตอบรับยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มตัว นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความร่วมมือกันพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการวิจัย ด้านการพัฒนา และด้านการบริหารองค์ความรู้ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีไทยต่อไป”