ซีพีเอฟยกระดับมาตรฐาน CPF SHE&En Standard

0
347

นายวีรชัย รัตนบานชื่น ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ซีพีเอฟ มอบประกาศนียบัตรแก่ 2 ธุรกิจของซีพีเอฟที่ผ่านการรับรอง CPF SHE&En Standard ประกอบด้วย ธุรกิจโรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก ผ่านการรับรองโดย Third Party ได้รับการรับรองในระดับ Excellent โดยมี นายณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการบริหาร เป็นผู้รับมอบ และธุรกิจไก่พันธุ์โคราชและอีสาน ผ่านการรับรองโดย Second Party ได้รับการรับรองในระดับ  Excellent โดยมี นายบัญชา ขาวเมืองน้อย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้