จัดระเบียบสินเชื่อ-เงินด่วนทันใจ

0
1227

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมจัดระเบียบธุรกิจปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถ บริการเงินกู้ รับจำนำทะเบียนรถ หรือให้บริการเงินกู้ทั้งระบบที่นัยว่ามีอยู่นับแสนๆ รายทั่วประเทศเข้าสู่ระบบด้วยการยก “ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลผู้ให้บริการการเงิน (นอกกำกับ) พ.ศ. …. เพื่อดึงธุรกิจปล่อยเงินกู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ “นอนแบงก์” เข้าสู่ระบบ

เนื่องจากที่ผ่านมาธุรกิจเหล่านี้ มีการเอารัดเอาเปรียบประชาชนที่เป็นลูกหนี้ทั้งการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด มีประชาชนที่เป็นลูกหนี้เงินกู้ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ต้องถูกไล่ยึดทรัพย์ ยึดรถหรือมอเตอร์ไซค์ไปขายทอดตลาดกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากขาดหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง

กระทรวงการคลังจึงเตรียมจัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นในกระทรวงการคลังเพื่อกำกับดูแลการจดทะเบียนออกใบอนุญาตธุรกิจเหล่านี้ให้เป็นระบบ พร้อมดึงหน่วยงานกำกับดูแลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (นาโน ไฟแนนซ์) และสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (พิโก้ ไฟแนนซ์) เข้ามาอยู่ภายใต้หน่วยงานนี้ด้วยนั้น

ในมุมมองของผู้ประกอบการสินเชื่อแบบมีหลักประกันและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับอย่าง บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอร์ชั่น จำกัด (มหาชน) หรือศรีสวัสดิ์ พาเวอร์ เดิม เจ้าของสโลกแกน  “ เงินสด ทันใจ”  ได้ออกมาขานรับแนวคิดของกระทรวงการคลังในครั้งนี้ โดย นางสาวธิดา แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่น ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ “จุดประกาย ขยายประเด็น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. FM92.5เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz)

ทั้งนี้  กรรมการผู้จัดการศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น กล่าว่า บริษัทเห็นด้วยการจัดตั้งหน่วยงานราชการอิสระขึ้นมากำกับดูแลธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงินในลักษณะนี้ไม่ว่าจะสินเชื่อรถหรือสินเชื่อแบบมีหลักประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับนาโน ไฟแนนซ์ หรือส่วนเชื่อรายย่อยแบบพิโก้ ไฟแนนซ์ เพราะจะทำให้ธุรกิจทุกประเภทได้ดำเนินการอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่มีมาตรฐานเดียวกัน ประชาชนผู้ใช้บริการก็มีความสบายใจมากขึ้น

“หากมีกฎหมายฉบับดังกล่าวประชาชนผู้ใช้บริการก็จะได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นเพราะผู้ประกอบการปล่อยเงินกู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงก์ เช่าซื้อรถยนต์บางรายที่อาจคิดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยเกินเลยไปหรือไล่ยึดรถที่ไม่เป็นธรรมจะไม่สามารถทำได้”     

หนุนคลังจัดระเบียบ “นอนแบงก์”

กับเรื่องที่กระทรวงการคลังเตรียมยกร่าง พ.ร.บ. การกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินนอกการกำกับนั้น ผู้บริหารศรีสวัสดิ์เงินด่วนทันใจยืนยันว่า บริษัทเห็นด้วยอย่างยิ่งและพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบอยู่แล้ว ทั้งยังมองว่าการมี พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็เป็นผลดีต่อประชาชนลูกหนี้เงินกู้ทั้งหลายที่จะได้รับการดูแล ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการบางราย

“ ที่ผ่านมา  การดำเนินธุรกิจบริการสินเชื่อที่กระทำการไม่ถูกกฎหมายเท่าที่พูดคุยกับหน่วยงานราชการพบว่า มีจำนวนเยอะมาก บางรายเป็นรายเล็ก บางรายเป็นรายใหญ่ แต่อยากให้สอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง”

ทั้งนี้ ธุรกิจปล่อยเงินกู้  หรือรับจำนำทะเบียนที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน มีข้อสังเกตเบื้องต้นง่ายๆ หาก หากเป็นสินเชื่อหรือเงินกู้รายย่อย หรือนาโน ไฟแนนซ์ และ P Loan จะเป็นสินเชื่อไร้หลักประกัน จะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการบังคับยึดหลักประกันแนบท้าย

แต่หากเป็นสัญญาเงินกู้โดยทั่วไปที่บังคับให้มีสินทรัพย์ค้ำประกันจะถือเป็นสัญญาเงินกู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา ซึ่งไม่สามารถคิดดอกเบี้ยเกิน 15%

“ศรีสวัสดิ์ เงินด่วนทันใจ “พร้อมเป็นโมเดลต้นแบบ

ในส่วนของบริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ หรือศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ที่ให้บริการ “เงินด่วนทันใจ” ปัจจุบันนั้นให้บริการด้านสินเชื่อทั้งที่เป็นสินเชื่อแบบมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (P Loan) ตลอดจนสินเชื่อรายย่อยภายใต้การกำกับ (นาโน ไฟแนนซ์) ครบวงจรโดยมีการจัดส่งรายงานชี้แจงการทำงานให้กับหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลรับทราบตลอดมา ซึ่งแตกต่างกับธุรกิจที่ให้บริการปล่อยเงินกู้หรือจำนำทะเทียนรถรายอื่นทั่วๆไป

ทั้งนี้ ธุรกิจหลักๆ ของศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ ประกอบด้วยธุรกิจให้บริการสินเชื่อ 2 ส่วนคือ สินเชื่อส่วนบุคคล (P Loan)  และสินเชื่อรายย่อยภายใต้การกำกับ หรือนาโน ไฟแนนซ์  ซึ่งสินเชื่อทุกประเภทของเราจะอยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ที่มีสาขาประมาณ 2,400 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ ทุกสาขาดูแลผลิตทั้งหมดภายใต้กรอบกฎหมายกำหนด

“เรามั่นใจเราพร้อมรับมือกฎหมายใหม่ที่ออกมาและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบเนื่องจากทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเป็นสินเชื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับ และที่ผ่านมาได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจรองรับไว้อยู่แล้ว  อีกทั้งบริษัทยังคิดดอกเบี้ยถูกมากอยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังพร้อมจะนำร่องในการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่ดำเนินการอย่างถูกกฎหมาย เป็น “โมเดล” ให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้ดำเนินการตามอีกด้วย”

“ ประชาชนที่ไม่แน่ใจว่าสินเชื่อหรือสัญญาเงินกู้ที่ตัวเองทำไว้กับธุรกิจปล่อยกู้รายอื่นหรือไฟแนนซ์ใหญ่อื่นๆ ถูกกฏหมายหรือไม่ หรือเข้าข่ายเอาเปรียบหรือไม่อย่างไร ลองถือสัญญามาปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเราตามสาขาต่างๆ ได้ สาขาต่างๆ ของ เราพร้อมให้บริการให้คำแนะนำได้”