“ไพรินทร์”เปิดงาน “The 3rd western Motor Expo 2018”

0
136

“ไพรินทร์”  เปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 61 “The 3rd western Motor Expo 2018”เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรณรงค์ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน เข้มผู้ประกอบการขนส่งให้ความสำคัญและเข้มงวดความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่งทางถนนของไทยสู่ระดับสากล

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 “The 3rd western Motor Expo 2018” จัดโดย สมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตก ว่า ปัจจุบันการขนส่งทางถนนมีสัดส่วนมากกว่า 80% เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่น ๆ และสถิตการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุในภาคการขนส่งลดลง ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายด้านความปลอดภัยสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน “One Transport” และกำหนดมาตรการการรณรงค์สร้างจิตสำนึก “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่ง ตลอดจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดดูแลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ประกอบการขนส่งและภาคีเครือข่าย ให้ความร่วมมือกับภาครัฐบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่ง ตลอดจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญและเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการขนส่งทางถนนของไทยสู่ระดับสากล