ประกันภัย “ความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้า” สำคัญไฉน?

ภายหลังการหลอมรวมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวได้บังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วเมื่อปลายปี 2558 ส่งผลให้ถนนทุกสายพุ่งตรงหาโอกาสทางการค้าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นตามวงล้อเศรษฐกิจภายใต้ความเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียว”ที่เน้นการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี รวมถึงธุรกิจบริการในภาคธุรกิจการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ก็พลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วย

0
952

ภายหลังการหลอมรวมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวได้บังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วเมื่อปลายปี 2558 ส่งผลให้ถนนทุกสายพุ่งตรงหาโอกาสทางการค้าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นตามวงล้อเศรษฐกิจภายใต้ความเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียว”ที่เน้นการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือระหว่างกันอย่างเสรี รวมถึงธุรกิจบริการในภาคธุรกิจการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ก็พลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วย

ยิ่งประเทศไทยมีความโดดเด่นอย่างมากในด้านภูมิศาสตร์ เหมาะอย่างมากกับการวางตำแหน่งตัวเอง “ฮับขนส่งอาเซียน” ได้อย่างเต็มภาคภูมิโดยไม่ต้องเหนียมอายใคร!

ทั้งนี้ นายเลิศชาย ประภาศิริรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)สะท้อนมุมมองถึงบทบาทและความสำคัญของภาคการขนส่งว่าการขนส่งไม่ว่าจะทางน้ำ ทางบก ทางราง และทางอากาศก็ล้วนมีบทบาทและความสำคัญแตกต่างกันไป และแน่นอนว่าผู้ประกอบการขนส่งหรือโลจิสติกส์ของไทยในทุกรูปแบบก็คงจะต้องปรับตัวให้ระบบการบริหารจัดการทันกับกระแสการเติบโตและการไหลเวียนของปริมาณสินค้าจำนวนมหาศาลที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้ โดยเฉพาะการขนส่งทางบกที่ต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ในการขนถ่ายสินค้า ก็จะเกิดขึ้นตามปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคที่ประชากรกว่า 600 คนต้องกินต้องใช้อยู่เป็นประจำ

“ธุรกิจบริการประเภทหนึ่งซึ่งเป็นเสมือนห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการคุ้นเคยและถือได้ว่าเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงของกิจการก็คือการประกันภัยรถยนต์แน่นอนว่ารถบรรทุกสินค้าหรือรถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ทุกคันต้องมีการทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัทประกันภัยไม่ว่าจะเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งอย่างแน่นอน อย่างน้อยก็ต้องมีการประกันภัย พ.ร.บ.รถยนต์กันไว้แล้วหนึ่งฉบับเพราะหากไม่มีก็ถูกจับ ถูกปรับตามกฎหมาย ส่วนการประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่น ๆ หรือที่เรียกว่าภาคสมัครใจ อย่างน้อยเจ้าของรถรับจ้างขนส่งก็ต้องมีติดปลายนวมกันเหนียวไว้ ถ้าไม่ประเภท 1 ก็ต้องมีประเภท 2 หรือประเภท3 อย่างแน่นอน คงไม่มีใครกล้าเสี่ยงตัวเองที่จะไม่ซื้อประกันรถยนต์ไว้”

ประกันภัยสำคัญอย่างไรต่อความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้า?

นอกจากนี้ นายเลิศชาย ยังเสนอข้อคิดเกี่ยวกับความสำคัญของการประกันภัยต่อความรับผิดชอบของผู้ขนส่งสินค้าว่าผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้า ลองถามตัวเองกันไหมว่าการมีแค่กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์เพื่อคุ้มครองตัวรถและความเสียหายอื่นๆ ที่จะเกิดกับบุคคลภายนอกแค่นั้นมันเพียงพอต่อความเสี่ยงของกิจการแล้วหรือยัง แล้วความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวสินค้าที่เรารับจ้างขนส่งไปล่ะเราจะเสี่ยงรับผิดชอบเองหรือไม่ ถ้าไม่เราน่าจะมีเครื่องมือหรือประกันภัยอะไรอีกสักอย่างหรือไม่ที่จะนำมาใช้สำหรับการบริหารความเสี่ยงหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าที่เรารับจ้างบรรทุกหรือรับจ้างขนส่งไปดีไหม?”

“ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้าน่าจะเป็นคำตอบสำหรับผู้ประกอบการรับจ้างขนส่งสินค้าได้ตรงตามที่ใจต้องการ เพื่อให้กิจการเข้มแกร่งและเติบโตอย่างมั่นคง เพราะกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนสินค้าเป็นการประกันภัยสำหรับการคุ้มครองสินค้าสูญหายหรือเสียหาย หรือการส่งมอบสินค้าที่ผู้เอาประกันภัยรับขนส่งได้ไม่ตามกำหนดหรือส่งมอบชักช้าซึ่งความคุ้มครองเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง และในระหว่างระยะเวลาประกันภัย โดยคุ้มครองตั้งแต่เมื่อสิ่งของหรือสินค้าได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งรวมทั้งความเสียหายของสิ่งของที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนขึ้น-ลงรถที่ใช้บรรทุกสินค้านั้นหลักการก็คือเมื่อมีการเคลมประกันตามเหตุการณ์ที่อยู่ในความคุ้มครองของกรมธรรม์นี้ และไม่อยู่ในข้อยกเว้น ทางบริษัทประกันเจ้าของกรมธรรม์ ก็จะเข้าไปช่วยเหลือ ค้ำจุน โดยตกลงค่าสินไหม ยุติข้อพิพาท และจ่ายค่าสินไหมให้กับผู้ขนส่งหรือเจ้าของสินค้า แล้วต่อกรณี

ใครควรซื้อประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง..?

อย่างไรก็ดี นายเลิศชาย สรุปปิดท้ายเกี่ยวกับคำถามที่ว่าใครควรซื้อประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งว่าผู้ที่ควรซื้อประกันความรับผิดของผู้ขนส่ง ก็คือผู้รับจ้างขนส่งทั้งหลาย ไม่ว่าจะรับจ้างโดยนามส่วนตัวหรือเป็นบริษัทรับจ้างขนส่ง ห้างหุ้นส่วนต่างๆ ที่มีรถบรรทุกไว้สำหรับรับจ้างขนส่งสินค้า เช่น รับจ้างขนสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค รับจ้างขนส่งสินค้าการเกษตร ไม้ ไม้แปรรูป น้ำตาล ข้าว เชื้อเพลิง เป็นต้น

“แนะนำครับว่าหากจะซื้อประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งควรจะเป็นบริษัทประกันภัยเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและ พ.ร.บ. ยกตัวอย่างบริษัทนำสินประกันภัย มีข้อมูลประกันภัยรถยนต์อยู่แล้วก็จะง่ายขึ้นหากซื้อประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งเพิ่มเติม และเมื่อเวลาแจ้งเคลมเมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะได้แจ้งเพียงครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งหลายครั้งหลายบริษัทฯ จากประสบการณ์มีผู้เอาประกันจำนวนมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับรถบรรทุกก็มักจะแจ้งอุบัติเหตุเฉพาะประกันภัยรถยนต์เท่านั้น โดยลืมแจ้งเคลมประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่งในที่เกิดเหตุทันที ซึ่งการแจ้งหลังเกิดเหตุจึงมักมีปัญหายุ่งยากตามมาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและอาจทำให้สินค้าได้รับความเสียหายมากยิ่งขี้น ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่ดีที่ควรจะทำประกันภัยกับบริษัทเดียวกัน”

หากสนใจต้องการจะซื้อประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ติดต่อรายละเอียดเพิ่มได้ที่ฝ่ายกิจการตลาดของ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02 911 4488 ***เอกสารและข้อมูลที่ใช้ทำประกันก็มีเพียงจำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อครั้ง สัญญารับจ้างขน จำนวนรถบรรทุกและใบคำขอเอาประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier’s Liability Insurance Proposal) เท่านั้น