ซีพีเอฟต้อนรับคณะรัฐมนตรีเมียนมา เยี่ยมชมการผลิตเนื้อไก่ปลอดภัยมาตรฐานโลก

0
159

นาย อู ตอง ทุน (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศเมียนมา และนายอู ออง (ซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และข้าราชการระดับสูง เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ นครราชสีมา ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานระดับโลก สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยมีนายสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ (แถวหน้าที่ 6 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) และ นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา (แถวหน้า ที่ 4 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ ธุรกิจครบวงจรส่งออกโคราชและครบวงจรไก่อีสาน ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ ณ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา จ.นครราชสีมา