“รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน” พร้อมเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนปลายเดือนพ.ค.นี้ 

0
355

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.)ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทยแถลงขั้นตอนการดำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน พร้อมประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนปลายเดือนพ.ค.นี้ คาดได้ผู้ลงทุนภายในปี 61 เริ่มก่อสร้างต้นปี 62 แล้วเสร็จปี 67 

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ร่วมกันระบุถึงกรอบเวลาของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3สนามบิน หนึ่งในโครงการเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EasternEconomicCorridor:EEC) ว่าพร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนภาคเอกชนที่มีศักยภาพทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมประกวดราคาแล้วในวันที่30พฤษภาคม2561นี้โดยมีเป้าหมายจะดำเนินการคัดเลือกผู้ลงทุนให้ได้ภายในปี 2561 นี้

โครงการนี้ครอบคลุมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากสนามบินดอนเมือง-สนามบินอู่ตะเภาโดยแบ่งเป็น 3 ช่วงรวมระยะทางประมาณ 220 กม.

  • รถไฟความเร็วสูงส่วนต่อขยายแอร์พอร์ตลิงก์ดอนเมือง-พญาไทระยะทาง 21 กม.
  • รถไฟแอร์พอร์ตลิงก์พญาไท-สนามบินสุวรรณภูมิ ระยะทาง 29 กม.
  • รถไฟความเร็วสูงจากสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินอู่ตะเภาระยะทาง170 กม.

ทั้งนี้ จะมีการพัฒนาพื้นที่สถานีและสนับสนุนการให้บริการผู้โดยสาร สถานีมักกะสันประมาณ150ไร่สําหรับการเป็นสถานีหลักรถไฟความเร็วสูง สถานีศรีราชาประมาณ 100ไร่ สําหรับการเป็นสถานีเพื่อสนับสนุนบริการรถไฟและโรงซ่อมหัวรถจักรของรฟท.

ส่วนกรอบการร่วมลงทุนในครั้งนี้ได้มีการนำเอาข้อเสนอและความคิดเห็นที่ได้รับจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมาพิจารณาอย่างจริงจัง เพื่อให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนบนหลักการเปิดกว้างให้เกิดการแข่งขันของภาคเอกชน(InternationalBidding)เพื่อประโยชน์สูงสุดของภาครัฐโดยจะดําเนินโครงการภายใต้ประกาศคณะกรรมการนโยบายเรื่องการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือPPPEECTrack

นายคณิศแสงสุพรรณเลขาธิการอีอีซี กล่าวว่า “การออกแบบกระบวนการให้รวดเร็วและกระชับในรูปแบบพีพีพีอีอีซีแทรคจะทําให้การเดินหน้าของโครงการรวดเร็วสอดรับไปกับการพัฒนาของเขตพิเศษภาคตะวันออก สําหรับสถานีที่รถไฟจะวิ่งผ่านนั้นนอกเหนือไปจากเป็นการพัฒนาโครงขยายคมนาคมสําหรับประชาชนแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งที่รองรับการพัฒนาและการลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกสามจังหวัดอีกด้วย”

Cr ภาพจาก http://www.carrushome.com