รฟท.แจ้งเปลี่ยนเวลาขบวนรถพิเศษลาดกระบัง – กรุงเทพ เริ่มเวลาใหม่ 28 พ.ค.นี้

0
120

การรถไฟฯ แจ้งเปลี่ยนเวลาขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ที่ 994 (ลาดกระบัง – กรุงเทพ) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการโดยสาร ดีเดย์ เวลาใหม่ 28 พฤษภาคมนี้

างนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯ แจ้งว่า ตามที่การรถไฟ
แห่งประเทศไทย ได้จัดขบวนรถดีเซลรางนั่งปรับอากาศ พิเศษช่วยการโดยสาร ลาดกระบัง – กรุงเทพ – ลาดกระบัง ในวันจันทร์ – ศุกร์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนที่เดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน และช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตพื้นที่ชั้นใน เนื่องจากปัญหาความแออัดของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ และผู้ใช้รถยนต์ จึงได้จัดขบวนรถในชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเช้าจากลาดกระบัง – กรุงเทพ และช่วงเย็นจากกรุงเทพ – ลาดกระบัง ในวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 2 ขบวน (เที่ยวเช้า และเย็น) โดยมีผู้ใช้บริการมากกว่า 500 คนต่อวัน ซึ่งเป็นกลุ่มคนทำงาน และนักเรียน นิสิตนักศึกษา

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการโดยสาร รวมทั้งให้ประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ และผู้ใช้บริการรถไฟ ได้เดินทางต่อเนื่องและสะดวกมากยิ่งขึ้น การรถไฟฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนเวลาขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ที่ 994 (ลาดกระบัง – กรุงเทพ) โดยเริ่มเปลี่ยนเวลาใหม่ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดตามตารางเวลา ดังนี้

เที่ยวเช้า : ขบวนรถพิเศษที่ 994 ลาดกระบัง – กรุงเทพ
สถานี เวลาเดิม เวลาใหม่
สถานีลาดกระบัง 07.45 น. 07.50 น.
สถานีบ้านทับช้าง 07.54 น. 07.59 น.
สถานีหัวหมาก 08.02 น. 08.07 น.
ป้ายหยุดรถสุขุมวิท 71 (ARL รามคำแหง) 08.08 น. 08.14 น.
สถานีคลองตัน 08.26 น.
ป้ายหยุดรถอโศก (ARL มักกะสัน) 08.15 น. 08.31 น.
สถานีมักกะสัน (ART ราชปรารภ) 08.20 น. 08.36 น.
ป้ายหยุดรถพญาไท(ARL พญาไท) 08.25 น. 08.42 น.
สถานีกรุงเทพ 08.40 น. 08.55 น.

 

นอกจากนี้ ได้ประกาศให้ขบวนรถหยุด รับ – ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีคลองตันเพิ่ม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง สำหรับผู้ถือใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้บัตรซื้อตั๋วโดยสารได้ที่สถานีเท่านั้น ซึ่งต้องใช้สิทธิด้วยตัวเอง ทั้งนี้บัตรสวัสดิการ 1 ใบ สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ ทั้งนี้ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการ
หรือบัตรส่วนลดต่าง ๆ รวมทั้งตั๋วรายเดือน จะไม่สามารถนำบัตรดังกล่าวมาใช้กับขบวนรถพิเศษการโดยสารนี้ได้ สำหรับประชาชนที่จะเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง.