วันแรกก็คึกคักแล้ว!เอกชนแห่ซื้อเอกสารคัดเลือก “ไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน”

0
104

วันนี้ (18 มิถุนายน 2561) เป็นวันแรกที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทำการขายเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าซื้อเอกสาร การคัดเลือกเอกชนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดต่อซื้อซองเอกสารได้ตั้งแต่ เวลา 9.00 -12 .00 น. และ เวลา 13.00- 15.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง ราคาซองละ 1 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาท)
สำหรับวันนี้มีเอกชนที่สนใจเข้าซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ในวันแรกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเอกชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ จำนวน 7 ราย ประกอบไปด้วย 1) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด 3) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 4) บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 5) บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) 6) บริษัท อิโตชู คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ 7) บริษัท Sinohydro Corporation Limited
โดยหลังจากทำการขายเอกสารเสร็จสิ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 จะมีการประชุมชี้แจง จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่สองวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ สโมสรรถไฟชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดย รฟท. จะนำผู้ยื่นข้อเสนอไปดูสถานที่ก่อสร้างของโครงการในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 และจะเปิดให้มีการส่งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ หรือคำถามเกี่ยวกับเอกสารการคัดเลือกเอกชน ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 9 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการ
สำหรับกำหนดการรับซองข้อเสนอ จะมีขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหลักประกันซองพร้อมกับซองข้อเสนอ มูลค่า 2,000 ล้านบาท และต้องชำระค่าธรรมเนียมการประเมินข้อเสนอให้แก่ รฟท. เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท ที่สำนักงานโครงการแอร์พอร์ต เรลลิงค์ มักกะสัน และผู้ที่ยื่นเสนอผ่านการประเมินข้อเสนอจะต้องวางหลักประกันสัญญาที่ออกโดยธนาคารให้กับ รฟท. ในวันที่เข้าทำสัญญาร่วมทุนเป็นมูลค่า 4,500 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาร่วมลงทุนของเอกชนคู่สัญญา