“กรมเจ้าท่า” แจงความคืบหน้ากรณีเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จมบริเวณเกาะตาหมื่น จ.ชลบุรี

0
268

กรมเจ้าท่า (จท.) กระทรวงคมนาคม รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเก็บกู้ตู้คอนเทนเนอร์กรณีเรือชื่อ ภัทรมารีน 6 บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 72 ตู้ ได้จมลงบริเวณเขตจอดเรือศรีราชา Area G ทางด้านใต้ท้ายเกาะตาหมื่น จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ดังนี้
สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล จท. บริษัทเจ้าของเรือประสบเหตุ หน่วยงายภาครัฐและเอกชน ร่วมกันดำเนินการเก็บกู้ตู้คอนเทนเนอร์ ขณะนี้พบตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 27 ตู้ เก็บกู้ขึ้นมาจากน้ำ จำนวน 21 ตู้ และยังไม่พบอีก จำนวน 45 ตู้ ซึ่งคณะทำงานได้สำรวจค้นหาตู้คอนเทนเนอร์ โดยใช้เรือสำรวจค้นหาตู้บริเวณใกล้กับตำแหน่งเรือจม พร้อมติดตั้งเครื่องค้นหาใต้น้ำ นอกจากนี้ได้ร่วมกับเครือข่ายประมงในพื้นที่หากพบตู้คอนเทนเนอร์สามารถแจ้งไปยังสำนักงานควบคุมการจราจรฯ เพื่อประสานและส่งนักประดาน้ำไปวางทุ่นเครื่องหมาย เพื่อเก็บกู้ตู้คอนเทนเนอร์ต่อไป
ทั้งนี้ จท. ได้สั่งให้บริษัทเจ้าของเรือเก็บกู้เรือและตู้คอนเทนเนอร์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดทำแผนการกู้เรือ โดยจะต้องดำเนินการอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและความเสียหาย นอกจากนี้สำนักงานควบคุมการจราจรฯ ได้ประกาศแจ้งเตือนเรือในบริเวณใกล้เคียงให้ระมัดระวังการเดินเรือ ขณะนี้คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ประชุมหารือและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมอย่างรอบคอบ หากมีความคืบหน้าการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ำ จท. จะแจ้งให้ทราบต่อไป