“เงินติดล้อ”ผุดแคมเปญสุดเหนือเมฆ ปล่อยสินเชื่อนาโนควบลิสซิ่งขูดดอกเบี้ย 30-40% รวด

0
952
 “เงินติดล้อ”มาเหนือเมฆไม่สนคลังรุกคุมสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ-ปล่อยกู้ลิสซิ่ง ผุดแคมเปญใหมสุดอึ้งอ้างปล่อยกู้นาโนไฟแนนซ์ ให้ลูกหนี้ผ่อนมอเตอร์ไซด์ขูดดอกเบี้ยสุดโหด แถมบังคับลูกหนี้เซ็นโอนลอยล่วงหน้าเมินสัญญามาตรฐานสคบ.วงการมึนจี้คลังเร่งหาความกระจ่างก่อนรากหญ้าถูกมัดมือชก 
แม้กระทรวงการคลังจะประกาศนโยบายกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินนอกระบบ โดยเฉพาะบรรดาผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทั้งหลาย โดยเตรียมออกกฎหมายกำกับดูแลผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและจัดตั้งสำนักงานกำกับดูแลสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทั้งระบบ
แต่ล่าสุดบริษัท เงินติดล้อ ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและจำนำทะเบียนรถรายใหญ่ของเมืองไทยยังคงมาเหนือเมฆด้วยการผุดแคมเปญใหม่ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลนาโนไฟแนนซ์ควบสินเชื่อเช่าซื้อรถ โดยนำเอาใบอนุญาตปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ(นาโนไฟแนนซ์)มาเป็นช่องทางการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซด์ พร้อมจัดทำสัญญาเช่าซื้อที่กำหนดให้ลูกหนี้เช่าซื้อรถต้องเซ็นโอนลอยหลักประกันด้วย 
ทั้งนี้จากการตรวจสอบสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของลูกจ้างรายหนึ่งในองค์กรรัฐแห่งหน่ึงที่ที่ทำสัญญาเงินกู้กับบริษัทพบว่า บริษัทได้นำเอาแบบฟอร์มที่อ้างว่าเป็นการปล่อยสินเชื่อรายย่อยนาโนไฟแนนซ์ให้ลูกหนี้เพื่อนำไปเช่าซื้อรถจักรยานยนต์อีกต่อ โดยกำหนดเงื่อนไขให้ลูกหนี้ต้องผ่อนชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด ทั้งยังกำหนดให้ลูกหนี้เซ็นโอนลอยหลักประกันไว้ด้วย
นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศแคมเปญและอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถและจำนำทะเบียนใหม่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยสินเชื่อเช่าซื้อแบบโอนกรรมสิทธิ์สำหรับรถจักรยานยนต์กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.50% ต่อเดือนหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยจริง 31.72% ส่วนรถเก๋ง กระบำ รถตู้ รถบัสหรือรถบรรทุก กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่ 1.00-1.75% ต่อเดือน(แล้วแต่ปีรถ) ซ่ึงเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยจริง 21.46%-36.74% รถไถ รถแทรกเตอร์ อัตราดอกเบี้ย 1.25-1.75% ต่อเดือน เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยจริง 26.62-36.74% ต่อปี
ส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือ2 กำหนดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อคงที่ 0.85%ต่อเดือนเท่ากับดอกเบี้ยจริง 18.32%ต่อปีสำหรับการซื้อจากดีลเลอร์ และ 2% ต่อเดือนสำหรับการซื้อรถบรรทุกมือ 2 โดยท่ัวไปเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยจริง 41.70% ต่อปี แต่หากเป็นสินเชื่อรถแบบไม่โอนทะเบียนภายใต้สัญญาเงินกู้สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้หรือรถบลรรทุกกำหนดอัตราดอกเบี้ย 0.68%ต่อเดือน เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 14.74%ต่อปี
“ถือเป็นการปล่อยกู้ที่ไม่รู้ว่าบริษัทดำเนินการตามใบอนุญาตใดกันแน่เพราะหากเป็นการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไร้หลักประกันนาโนไฟแนนซ์ ที่กระทรวงการคลังเปิดให้คิดดอกเบี้ยได้ถึง 36%น้ันจะต้องเป็นเงินกู้ไร้หลักประกันหรือ Clean loan เท่านั้น ไม่ใช่ปล่อยกู้ไปซื้อรถหรือจักรยานยนต์ที่เป็นการปล่อยกู้แบบลิสซิ่ง ซ่ึงมีกฎหมายลิสซิงกำกับอยู่ อีกทั้งการปล่อยกู้แบบลิสซ่ิงนั้นยังต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาของ สคบ.อีกด้วย ขณะที่หากเป็นการปล่อยสินเชื่อที่มีการเรียกหลักประกันหรือบังคับให้ลูกหนี้เซ็นโอนลอยหลักประกันน้ันจะต้องดำเนินการตาม พรบ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 ที่กำหนดให้ผู้ปล่อยกู้คิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมได้ไม่เกิน 15% เท่านั้น จึงเป็นเรื่องที่รัฐและกระทรวงการคลังต้องเร่งเข้ามาตรวจสอบก่อนประชาชนจะถูกเอาเปรียบไปมากกว่านี้”