“นำสิน Blood Hero” นำสินประกันภัยชวนทำดี ‘บริจาคโลหิต’

0
263

ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการ “นำสิน Blood Hero” จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตที่อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีประชาชนในพื้นที่เตาปูน-บางซื่อ รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทผู้เช่าร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นำสิน Blood Hero เป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลอง 70 ปีนำสินประกันภัย เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยและสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการทำประโยชน์ให้กับสังคม ภูมิใจในการเป็นผู้ให้ เอื้อเฟื้อต่อสังคมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต