“โคสร้างชีวิต คนสร้างป่า”

0
177

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เดินทางพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประกอบด้วย นายจาดุร อภิชาตบุตร , นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข และ นายชัยยุทธ์ กมลสิริสกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ หน่วยงาน : กรมปศุสัตว์ ผลงาน : “ประชารัฐ-สานพลังน่านพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ”  ที่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ในการนี้ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่จริม เน้นย้ำการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 3 หมู่บ้าน โดยมี นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน นางกฤษฎา ส่งต่าย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายชัยยะ ศรีชัยยะ พัฒนาการอำเภอแม่จริม ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมบ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน