สิ้นสุดการรอคอย!ครม.ไฟเขียวรถไฟทางคู่ “เด่นชัย-เชียงของ” เปิดหวูดบริการปี 65

0
236

ครม.ไฟเขียวเร่งสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ของไทย 117 ปีแห่งการรอคอย“เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ”เปิดประมูลสิ้นปี61 พร้อมเดินหน้าสำรวจ-เวนคืนพื้นที่ใน4จังหวัด “แพร่-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย” คาดเปิดให้บริการได้ปี 65 ด้าน”นายกฯ”กำชับสร้างสถานีไม่เน้นหรูหรา-ประกอบรถภายในประเทศ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติให้ การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)ดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323.10 กม. วงเงินลงทุน 85,345ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงาน4ปี สร้างแล้วเสร็จให้บริการได้ในปี 65 จากแผนเดิมที่รถไฟต้องสร้างเสร็จในปี68 ซึ่งถือได้ว่าสร้างเสร็จเร็วกว่าแผน 2-3 ปี โดยโครงการนี้จะรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าภาคเหนือ รวมถึงรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของที่กำลังก่อสร้างจะเชื่อมการค้าระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้จากไทยไป สปป.ลาว จีน เวียดนาม และเขตเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล
“โครงการสร้างรถไฟเส้นนี้ถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ของการเพิ่มเส้นทางสายใหม่ของรถไฟหลังจากที่รอคอยมากว่า 117ปีนับแต่รัฐบาลได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี2503 เนื่องจากโครงการดังกล่าวเคยได้บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)ฉบับที่ 1และศึกษาความเหมาะสมโครงการตั้งแต่ปี 2507 แต่เพิ่งจะนำมาดำเนินการในโครงการของแผนพัฒนาฉบับที่ 12 ในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น58  ปีแห่งการรอคอย”
นายอาคม กล่าวต่อว่า ตามกรอบเวลาดำเนินการโครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ รฟท.ต้องเตรียมแผนโครงการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง(ซุปเปอร์บอร์ด) ที่มีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธาน ภายในเดือน ก.ย.-ต.ค.นี้ ขณะเดียวกัน รฟท.ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่สำรวจแนวเขตก่อสร้าง และเมื่อได้แนวเขตก็ต้องเสนอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนที่ดินก่อสร้างในพื้นที่ 4จังหวัด คือ แพร่ –ลำปาง-พะเยา-เชียงราย ซึ่งการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ รฟท.ต้องทำไปควบคู่กันไปเพื่อให้อยู่ในกรอบระยะเวลาที่ ครม.มีมติไว้ในครั้งนี้
ทั้งนี้โครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของวงเงินรวม 85,345 ล้านบาท จะเปิดประกวดราคาแบบให้ต่างชาติเข้าร่วมประมูลและ แบ่งสัญญาก่อสร้างออกเป็น 3สัญญา คือสัญญาที่ 1 เด่นชัย-งาว ระยะทาง 104 กม. วงเงินงบประมาณ 26,704 ล้านบาท ,สัญญาที่ 2 งาว-เชียงราย ระยะทาง 135 กม. วงเงิน 28,735 ล้านบาท,สัญญาที่ 3 เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 84 กม.วงเงิน 17,482 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์10,660 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษา 1,764 ล้านบาท
นอกจากนั้น ครม. ยังมอบให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการเพิ่มเติมในโครงการเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของอีก 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ให้เสนอแนวทางพัฒนา และภาพรวมโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งของไทย ให้ครม.รับทราบ ซึ่งคาดว่าจะเสนอ ครม.ภายใน 1 เดือนนี้ 2.ให้ประสานกับพื้นที่และท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 3. ให้จัดทำแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง เนื่องจากโครงการนี้ผ่านลุ่มน้ำชั้น 1 A และมีการก่อสร้างอุโมงค์ 4 จุด รวมความยาว 13.9 กม. ได้แก่ จ.แพร่ 2 จุด แห่งที่ 1 ระยะทาง 1.1 กม. และแห่งที่ 2 ระยะทาง 6.4 กม., จ.พะเยา 2.8 กม. และ จ.เชียงราย 3.6 กม.  และ 4.ให้ศึกษาการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามาบริการเดินรถในท้องถิ่นได้
อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำด้วยว่า การออกแบบก่อสร้างสถานีควรยึดหลักประหยัด ไม่ต้องหรูหราเกินไป ไม่อยากให้ใหญ่โตมโหฬารไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการ แต่ต้องออกแบบให้ทุกคนเข้าถึงได้ พร้อมทั้งอยากให้สนับสนุนการประกอบรถภายในประเทศด้วย