กรมเจ้าท่าประกาศงดใช้ “ท่าเรือรถไฟ” ตั้งแต่ 26 ส.ค. 61 เป็นต้นไป

0
99

กรมเจ้าท่าประกาศงดใช้ “ท่าเรือรถไฟ” ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป เผยเสาประคองโป๊ะเรือชำรุดอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานของประชาชนได้

กรมเจ้าท่า (จท.) กระทรวงคมนาคม ประกาศงดใช้ “ท่าเรือรถไฟ” เขตบางกอกน้อย เนื่องจากเสาประคองโป๊ะเรือชำรุด อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานของประชาชนได้ ทั้งนี้ จท. ได้ประสานงานกับบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด งดรับ – ส่งผู้โดยสารชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการซ่อมทำแล้วเสร็จ โดยผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่ “ท่าเรือพรานนก” หรือ “ท่าเรือปิ่นเกล้า” เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุด่วนได้ที่ สายด่วน จท. 1199 ตลอด 24 ชั่วโมงนาคม ประกาศงดใช้ “ท่าเรือรถไฟ” เขตบางกอกน้อย เนื่องจากเสาประคองโป๊ะเรือชำรุด อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานของประชาชนได้ ทั้งนี้ จท. ได้ประสานงานกับบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด งดรับ – ส่งผู้โดยสารชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการซ่อมทำแล้วเสร็จ โดยผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ที่ “ท่าเรือพรานนก” หรือ “ท่าเรือปิ่นเกล้า” เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งเหตุด่วนได้ที่ สายด่วน จท. 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง