“ด่วนบูรพาวิถี” ปรับขึ้น 5 บาท 1 ก.ย.นี้เป็นต้นไป

0
113

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. กระทรวงคมนาคม เผย การพิจารณาปรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบางสายทางของ กทพ. ที่พิจารณาปรับขึ้นตามดัชนีผู้บริโภค ที่ปกติจะปรับค่าผ่านทางพิเศษทุก 5 ปี ว่าในปีนี้ คณะกรรมการ กทพ. มีมติเห็นชอบการปรับค่าผ่านทางพิเศษตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าผ่านทางพิเศษฯ เสนอ สรุปได้ดังนี้

1. ทางพิเศษบูรพาวิถี ปรับค่าผ่านทางสำหรับรถทุกประเภท จำนวน 11 ด่าน (ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก) ปรับขึ้น 5 บาท
2. ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ไม่ปรับค่าผ่านทางพิเศษสำหรับรถ 4 ล้อ ยกเว้นรถ 6-10 ล้อ และมากกว่า 10 ล้อขึ้นไป มีการปรับค่าผ่านทางจำนวน 3 ด่าน (ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก) ปรับขึ้น 5 บาท
3. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา ไม่มีการปรับค่าผ่านทางพิเศษสำหรับรถทุกประเภท

โดย กทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อออกประกาศอัตราค่าผ่านทางพิเศษและลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป