“เวียตเจ็ท” ติด 50 สายการบินชั้นนำโลก จากการจัดอันดับของนิตยสาร Airfinance Journal

0
122

สายการบินเวียตเจ็ท สายการบินยุคใหม่จากเวียดนามได้รับการจัดอันดับให้เป็น 50 สายการบินชั้นนำของโลก (ติดอันดับที่ 22) จากการจัดอันดับของ Airfinance Journal เป็นครั้งแรก ซึ่ง Airfinance Journal คือหนึ่งในนิตยสารด้านธุรกิจพาณิชย์การบินชั้นนำของโลก

irfinance Journal ประกาศผลการจัดอันดับหลังจากการสำรวจสถานะทางการเงินและการดำเนินงานของสายการบิน 162 รายทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมทั้งสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบและสายการบินต้นทุนต่ำ
 

เวียตเจ็ทได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 50 สายการบินชั้นนำของโลก จากสถานะทางการเงินและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีอันดับสูงกว่าสายบินชั้นนำหลายแห่ง โดยการจัดอันดับทางการเงินนี้พิจารณาจากข้อมูลการดำเนินงานช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งประเมินจาก 5 ปัจจัย ได้แก่

–          อายุเฉลี่ยของฝูงบิน

–          อัตราส่วนรายรับก่อนหักกำไร ภาษี ค่าเสื่อมราคา การชำระหนี้ และต้นทุนการเช่าเครื่องบิน จากรายรับ (EBITDAR/ Revenue)

–          ความสามารถในการจ่ายค่าใช้จ่ายประจำทางการเงิน: EBITDAR รายรับสุทธิ + ค่าเช่า

–          อัตราสภาพคล่องเป็นร้อยละของรายรับ

–          หนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว / EBITDAR

โดยข้อมูลการจัดอันดับระบุว่า สายการบินเวียตเจ็ทมีรายรับรวม 995 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และมีอายุเฉลี่ยของฝูงบินที่ 3.2 ปี และมีอัตราสภาพคล่องที่ 30.4ของรายรับ