ครม.ไฟเขียว “สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์”นั่งผู้ว่ากทพ.คนใหม่!

0
145

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (วันที่ 25 กันยายน 2561) ว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.)ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบตามที่คณะกรรมสรรหาฯ เสนอ และในการประชุมคณะกรรมการ กทพ. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ เสนอ ซึ่งกระทรวงการคลังได้เห็นชอบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 256