“แอร์พอร์ต เรล ลิงก์”เดินหน้าลุยไฟแผนจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

0
112

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เร่งดำเนินการตามแผนงานจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง และงานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า และให้บริการ เพื่อสร้างมาตรฐานในด้านการให้บริการ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้โดยสาร
นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทกำหนดแผนงานในการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 มาใช้ในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง และงานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าและให้บริการ เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นในด้านการบริการแก่ผู้โดยสารนั้น ล่าสุดบริษัทได้เร่งดำเนินการตามแผนงานดังกล่าว เพื่อขอรับรองมาตรฐานในงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง และงานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าและให้บริการ

โดยในส่วนของงานวิศวกรรมซ่อมบำรุงในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 เตรียมดำเนินการจัดทำคู่มือ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน และระบบการจัดการเอกสารคุณภาพ รวมทั้งการตรวจติดตามภายในและการประชุมทบทวนของผู้บริหารคุณภาพ และการทวนสอบความพร้อมก่อนการตรวจรับรองจริง ก่อนที่ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 จะเข้ารับการตรวจประเมินรับรองจากหน่วยรับรอง ซึ่งแบ่งการตรวจประเมินออกเป็น 2 ครั้ง และคาดว่าจะได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ (Certification Body : CB) ในเดือนมกราคม 2562

ส่วนงานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าและให้บริการนั้นจะเริ่มตรวจสอบสถานะเบื้องต้นในเดือนกันยายน 2561 หลังจากนั้นในเดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 จะดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ อบรมทำความเข้าความใจระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 , จัดทำบริบทองค์กร ข้อเสนอพิเศษ ดำเนินการให้คำแนะนำการจัดทำระบบพัฒนาศักยภาพพนักงาน , ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ , ออกแบบระบบ และจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ , ทดสอบเอกสารที่จัดทำขึ้นทั้งหมด และแจกจ่ายฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง , ฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจติดตามภายในข้อเสนอพิเศษ รวมถึงอบรมและฝึกการเขียนและตอบใบ CAR (Corrective Action Request) อย่างถูกต้อง , ตรวจติดตามระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 , ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร , ตรวจประเมินเบื้องต้น ติดตามผลการตรวจประเมินภายหลังการตรวจจากการตรวจรับรอง ซึ่งคาดว่าจะได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562