ชาวซีพี – ซีพีเอฟจิตอาสา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่ รพ.ท่าสองยาง จ.ตาก

0
102

พนักงานจิตอาสาของเครือซีพีและบริษัท เจริญโภคภัณอาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี นำเงินบริจาคจำนวน 1,258,274 บาท จากน้ำใจผู้บริหารและเพื่อนพนักงานชาวซีพี-ซีพีเอฟ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มอบแก่โรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ สำหรับอาคารพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้ต้องดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นชนชายขอบที่ด้อยสิทธิ์ ยากไร้ และขาดโอกาส ในการนี้ นายมานพ หนูเทศ ผู้แทน ซีพีเอฟ ร่วมออกบูธผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อมอบเป็นกำลังใจในการทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยแก่บุคลากรของโรงพยาบาล ตลอดจนผู้ป่วยและญาติ