“บัตรแมงมุมระบบ EMV” เทคโนโลยีใหม่เชื่อมทุกการเดินทางด้วยบัตรใบเดียว

0
205

บัตรแมงมุมระบบ EMV (Europay Mastercard and Visa) เทคโนโลยีใหม่เชื่อมโยงทุกระบบการเดินทางด้วยบัตรมาตรฐานสากลเพียงใบเดียว
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รักษาราชการแทน ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีบัตร EMV (Europay Mastercard and Visa) Contactless Smart Card (Open Loop) มาใช้กับระบบตั๋วร่วม “บัตรแมงมุม” จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางและการชำระเงิน รวมทั้งสามารถเข้าถึงการเดินทางได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง ซึ่งกระทรวงคมนาคม โดย สนข. ได้พัฒนาระบบตั๋วร่วม “บัตรแมงมุม” ดังนี้
กระทรวงฯ ได้เปิดตัวบัตรแมงมุมระบบตั๋วร่วมภายใต้มาตรฐานระบบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ด้วยการแจกบัตรแมงมุม จำนวน 200,000 ใบ ให้กับประชาชน สามารถใช้กับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างขยายการใช้บัตรแมงมุมกับรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้ภายในเดือนมีนาคม 2562
กระทรวงการคลังได้ออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) โดยเป็นบัตรไฮบริด (Hybrid) มี 2 ชิปการ์ด (Contact และ Contactless) รวมอยู่ในบัตรเดียว สำหรับใช้บริการรถโดยสารประจำทางตามมาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) และใช้ร่วมกับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture : EDC) เพื่อชำระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโดยสารรถไฟ ค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะของบริษัท ขนส่ง จำกัด และซื้อสินค้าร้านธงฟ้า ด้านหน้าบัตรมีรูปแสดงตัวตนของเจ้าของสิทธิด้านหลังบัตร มีสัญลักษณ์แมงมุม ซึ่งกรมบัญชีกลางได้แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม จำนวน 1.3 ล้านใบ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เพื่อใช้ชำระค่าโดยสารรถประจำทางของ ขสมก. ระบบ E-Ticket และสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง “รถเมล์ฟรี” ของรัฐบาล เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา
รฟม. เปิดให้ผู้มีสิทธิที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำบัตรฯ ไปลงทะเบียนบัตรใหม่อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ซึ่งสามารถใช้บัตรฯ กับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างขยายการให้บริการสำหรับผู้ถือบัตรฯ ให้สามารถใช้ได้กับรถโดยสาร ขสมก. และระบบรถไฟฟ้า Airport Rail Link ดังนี้
– ระบบรถโดยสาร ขสมก. คาดว่าจะเริ่มทยอยใช้งานบัตรฯ กับรถโดยสารธรรมดาได้ภายในเดือนตุลาคม 2561 และใช้งานได้ครบทุกประเภทรถภายในเดือนมกราคม 2562
– ระบบรถไฟฟ้า Airport Rail Link คาดว่าจะเริ่มใช้งานบัตรฯ ได้ภายในเดือนมกราคม 2562
นอกจากนี้ธนาคารกรุงไทยร่วมกับ รฟม. ออก “บัตรเดบิตแมงมุม” หรือ “บัตรกรุงไทย เมโทร ลิงค์ (Krungthai Metro Link)” เป็นบัตรแบบไฮบริด (Hybrid) มี 2 ชิปการ์ด ประกอบด้วย บัตรเดบิตมาสเตอร์การ์ดใช้เบิก ถอน โอนเงินสด รวมทั้งซื้อสินค้าและบริการได้ทั่วโลก ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์มาสเตอร์การ์ด (Mastercard) และบัตรแมงมุมสำหรับใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ซึ่งเป็นการรวมความสะดวกด้านการใช้จ่ายและการเดินทางด้วยบัตรเพียงใบเดียว
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยได้เปิดตัวบัตรฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 และจำหน่ายบัตรฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ธนาคารกรุงไทย จำนวน 77 สาขา โดยจะทยอยเปิดจำหน่ายให้ครบทั้ง 343 สาขา พร้อมจัดรายการส่งเสริมการขายด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท สำหรับผู้สมัครบัตรและรับเครดิตเงินคืน 30 บาท/เดือน/บัตร (สูงสุดไม่เกิน 90 บาท) เมื่อเติมเงิน 300 บาท และชำระด้วยบัตรเดบิตแมงมุมใบเดียวกัน จำกัดจำนวน 2,000 สิทธิ์/เดือน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 การใช้งานบัตรครั้งแรกกับบริการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ผู้โดยสารต้องนำบัตรไปแตะเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบหัวอ่านแมงมุมที่ช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารบนสถานีรถไฟฟ้า เพื่อเริ่มการใช้งานบัตรและสามารถเติมเงินผ่านบัตรได้ที่สถานีรถไฟฟ้า รฟม. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบโมบายแอพพลิเคชั่นร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถเติมเงินบัตรแมงมุมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ประมาณต้นปี 2562