มจพ. กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 (2561)

0
450

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2560 (2561) แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในวันพฤหัสบดีที่  15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) ดังนี้

(1)  การฝึกซ้อมย่อย  ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน  2561  (2) วันถ่ายภาพหมู่ วันที่ 11 พฤศจิกายน  2561  ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.  (3) วันฝึกซ้อมใหญ่  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)  (4) วันพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 พฤศจิกายน  2561  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมและวางแผนการเดินทางในบริเวณโดยรอบ  และบริเวณที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบ ขอให้ผู้ใช้รถหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจร ในวัน-เวลา ดังกล่าว

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628 – 1635

#ปริญญาบัตร #60ปีมจพ #KMUTNB60th #KMUTNB #มจพ #พระนครเหนือ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ