แท็กซี่ Ok เตรียมเฮ!ขนส่งฯ ชงเพิ่มค่าโดยสารอีก 8%

0
90

แท็กซี่ Ok 1.3 หมื่นคันเตรียมเฮ!หลังขนส่งฯ เตรียมชงกระทรวงฯพิจารณาเห็นชอบขึ้นราคาค่าโดยสาร 8% หลังให้ทีดีอาร์ไอศึกษาแนวทางการปรับขึ้นค่าโดยสาร

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ที่ได้ศึกษาแนวทางการปรับขึ้นค่าโดยสารรถแท็กซี่ ได้ผลสรุปให้ปรับค่าโดยสารแบบคงค่าโดยสารเริ่มต้น 1 กิโลเมตรแรก คิด 35 บาท หลังจากนั้นพิจารณาค่าโดยสารที่เกิดจากการใช้บริการตามระยะเวลา แต่เมื่อคำนวนค่าโดยสารแล้วจะเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 8

สำหรับข้อเสนอการปรับค่าโดยสารครั้งนี้ ให้ปรับเพิ่มเฉพาะกลุ่มแท็กซี่ที่มีการปรับปรุงคุณภาพเป็นแท็กซี่โอเค ปัจจุบันมีประมาณ 13,000 คัน จากแท็กซี่ในระบบกรุงเทพฯ กว่า 80,000 คัน คาดภายในสัปดาห์นี้ กรมฯจะเสนอรายงานการปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสารให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา และหากมีความเห็นชอบก็จะออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

นอกจากนี้ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังยืนยันว่า หากแท็กซี่ที่ได้เป็นแท็กซี่โอเคมาแจ้งเข้าระบบด้วยการติดตั้งGPSทำการตรวจสภาพและเชื่อมโยงการบริการผ่านศูนย์ขนส่ง ก่อนการประกาศปรับอัตราค่าโดยสารมีผลบังคับใช้ ก็จะเข้าข่ายปรับราคาค่าโดยสารด้วย

ส่วนแท็กซี่ทั่วไปที่ยังไม่ปรับปรุงบริการ ปัจจุบันมีสถิติการร้องเรียนแท็กซี่ผ่านสายด่วน 1584 ในปี 2561 พบว่ามีถึง 48,223 เรื่อง สูงกว่าปีก่อนที่มีเรื่องร้องเรียน 43,804 เรื่อง ซึ่งเรื่องที่ถูกร้องเรียนมากที่สุดคือ การปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่ใช้มิเตอร์ แสดงกริยาไม่สุภาพ วิ่งอ้อมเส้นทางและไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลง