รฟม.ย้ำ!พร้อมเปิดให้บริการเดินสายสีเหลืองตามปกติ 16 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

0
12

รฟม.ตรวจประเมินความพร้อมให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์หลังงานซ่อมบำรุงผู้รับสัมปทานแล้วเสร็จ มั่นใจ!พร้อมเปิดให้บริการเดินรถตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) รักษาการแทน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ในฐานะผู้กำกับดูแลโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (MRT สายสีเหลือง) ได้รับมอบหมายจาก นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้กำกับควบคุมการดำเนินงานซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง ของบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติได้โดยเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางราง ร่วมกับ รฟม. ได้เข้าติดตามการทดสอบระบบและตรวจประเมินความพร้อมของระบบก่อนการเปิดให้บริการตามปกติครบทั้ง 23 สถานี ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ให้บริการเวลา 06.00 – 00.00 น. ด้วยความถี่ทุก 10 นาทีต่อขบวน นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และความถี่ทุก 5 นาทีต่อขบวน ในช่วงเวลาเร่งด่วน (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 09.00 น. และเวลา 17.00 – 20.00 น.)

ทั้งนี้ รฟม. ยังได้กำชับผู้รับสัมปทานให้เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินงานตามคู่มือซ่อมบำรุงทุกประการ ตลอดจนหมั่นตรวจสอบสภาพขบวนรถไฟฟ้าอุปกรณ์ทุกชิ้นและประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาวะพร้อมสำหรับการให้บริการเดินรถแก่ประชาชน และให้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองได้อย่างยั่งยืน