กองทัพน้อยที่ 1 และซีพีเอฟ ร่วมยกระดับมาตรฐานร้านค้าสวัสดิการทหาร ช่วยลดค่าครองชีพแก่ครอบครัวทหารและประชาชน

0
234

พลตรีอิทธิพล สุวรรณรัฐ รองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธานเปิดร้านค้าสวัสดิการทหาร กองทัพน้อยที่ 1 ซ.พหลโยธิน 49/2  บางเขน ที่กองทัพน้อยที่ 1 ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยซีพีเฟรชมาร์ท และสำนักประสานและขับเคลื่อนกลยุทธ์ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการปรับปรุงร้านค้าสวัสดิการทหาร ให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพล ช่วยลดค่าครองชีพแก่ครอบครัวทหารและประชาชนทั่วไป ร่วมด้วย นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ และ นายชัยยุทธ ทิพย์สุวรรณพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ