คปภ.ปลุกประกันภัยโลจิสติกส์ ขานรับขนส่งสินค้าข้ามแดนบูม

0
158

คปภ.หนุนผู้ประกอบการโลจิสติกส์ทำประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ “กรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่”ที่ได้รับการอนุมัติจากคปภ.เน้นคุ้มครองเฉพาะกลุ่มของผู้ประกอบการโลจิสติกส์เต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานสัมมนาเรื่อง “โครงการประกันภัยโลจิสติกส์กับอุตสาหกรรมขนส่งผ่านแดนที่จังหวัดอุบลราชธานีว่า ปัจจุบันระบบบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยมีบทบาทสำคัญต่อผู้ประกอบการโลจิสติกส์และการค้า โดยเฉพาะการขนส่งผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) เป็นอย่างมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการควรทำประกันเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประกันสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ การประกันสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ การประกันภัยแบบ Multi Model Transport ที่เป็นประกันภัยความรับผิดที่คุ้มครองความรับผิดของผู้รับส่งสินค้าระหว่างประเทศ หากเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง

“รวมทั้งการประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นการประกันภัยความรับผิดอีกประเภทหนึ่ง และถือเป็นกรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน คปภ. โดยให้ความคุ้มครองเฉพาะกลุ่มของผู้ประกอบการโลจิสติกส์เต็มรูปแบบ ตั้งแต่มีการรับส่งสินค้าเข้ามาในโกดังเพื่อจัดเก็บและเตรียมการขนส่ง การจัดเก็บสินค้า การบรรจุสินค้าและอื่นๆ อันเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ รวมถึงความรับผิดต่อสินค้าในขณะทำการขนส่งด้วย และอีกประเภทหนึ่งคือการประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจการค้าที่ต้องมีการขนส่งสินค้าเป็นประจำ รวมถึงผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง ดังนั้นระบบบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยจึงมีบทบาทสำคัญต่อผู้ประกอบการโลจิสติกส์และการค้า การขนส่งผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ CLMV เป็นอย่างมาก”