บ้านปูฯเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ‘โตแกร่ง’

0
132

บ้านปูฯ แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/2561 โตแกร่งเดินหน้าสู่ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิกเน้นจุดแข็งการผนึกกำลังระหว่างกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก รายงาน
ผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เติบโตตามเป้าหมาย มีรายได้จากการขายรวม 965 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 31,816 ล้านบาท)  เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 245 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 8,078 ล้านบาท)  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 โดยมีกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 310 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 10,221  ล้านบาท)  เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิรวม 76 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2,506 ล้านบาท) โดยหากพิจารณากำไรจากการดำเนินงานที่ไม่รวมรายการอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว จะคิดเป็นจำนวน100 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,297 ล้านบาท)  หรือปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากไตรมาสก่อนหน้า ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการถ่านหินที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ผนวกกับอุปทานที่มีอยู่อย่างจำกัดในไตรมาสที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาขายถ่านหินเฉลี่ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่างต่อเนื่องจากกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลาย พร้อมมอบโซลูชันด้านพลังงานแบบครบวงจร

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 นี้เป็นที่น่าพอใจ บ้านปูฯ ยังคงเติบโตต่อเนื่องจากทุกหน่วยธุรกิจหลัก ธุรกิจถ่านหินมีปริมาณการขายถ่านหินที่ปรับสูงขึ้นจึงส่งผลดีต่อรายได้ในช่วงที่ราคาถ่านหินอยู่ในระดับสูง ธุรกิจไฟฟ้ามีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่ดีทั้งจากโรงไฟฟ้าหงสาและ BLCP และในส่วนธุรกิจก๊าซมีกำไรที่ดีขึ้นเช่นกันจากราคาก๊าซในตลาดสหรัฐฯ ที่ปรับสูงขึ้น 

บริษัทฯ ยังสานต่อพันธกิจการเป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยการลงทุนในประเทศเวียดนามโดยจุดแข็งจากการผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลัก (Strong Integration) ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สอดรับกับแนวโน้มการใช้พลังงานประเภทต่างๆ ของประเทศเวียดนามที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ บ้านปูฯ ได้ทำสัญญาการซื้อขายถ่านหิน จำนวน 1.3 ล้านตันกับ Vietnam Electricity (EVN) พร้อมเปิดสำนักงานใน
นครโฮจิมินห์เพื่อประสานงานด้านการค้าในอนาคต ทั้งนี้ บ้านปูฯ มีความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในเวียดนามด้วยความสามารถในการจัดหาและขนส่งถ่านหินที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างทั่วถึงจากเครือข่ายคู่ค้าที่แข็งแกร่ง”

ธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 200 เมกะวัตต์ ในจังหวัดซอกจัง (Soc Trang) ประเทศเวียดนาม คาดว่าโครงการระยะที่ 1 จะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2564 และ กำลังศึกษาโอกาสในโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามเพิ่มเติม ทั้งหมดนี้นับเป็นการเดินหน้าตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

“ในฐานะบริษัทพลังงานชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  บ้านปูฯ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Energy) โดยสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจพลังงานดั้งเดิมและพลังงานรูปแบบใหม่ เพื่อส่งมอบพลังงานในราคาที่สมเหตุสมผล (Affordable) มีความต่อเนื่อง (Reliable) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของผู้บริโภค ชุมชน และสังคมได้อย่างยั่งยืน  ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตามพันธสัญญาขององค์กร Our Way in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน” นางสมฤดี กล่าวปิดท้าย