เครือเบทาโกรส่งเสริมเกษตรกรไทยเลี้ยงสัตว์ปลอดยาฯ ฟาร์มสุกรในซัพพลายเชน ผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์

0
101

น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานในพิธี (แถวหน้า ที่ 6 จากขวา) และ นายอนุชิต คุ้มปรุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร การผลิตปศุสัตว์ เครือเบทาโกร (แถวหน้า ที่ 5 จากขวา) ร่วมยินดีกับเกษตรกรฟาร์มสุกรจ้างเลี้ยงเครือเบทาโกร ในโอกาสเข้ารับประกาศนียบัตรผ่านการรับรอง “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ” ภายในงาน “ภาคปศุสัตว์ร่วมใจ ใส่ใจการใช้ยาปฏิชีวนะ” ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้