เรือ ONE COLUMBA เรือคอนเทนเนอร์ระวาง 14,000 TEUs เข้า ทลฉ.

0
743

ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กรรมการผู้จัดการบริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดตัวเรือคอนเทนเนอร์ ขนาดระวาง 14,000 TEUs “ONE COLUMBA” ที่เดินทางเข้าเทียบท่าครั้งแรก ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเทียบเรือบริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด (D1) ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นท่าเทียบเรือที่สามารถรองรับเรือตู้สินค้าขนาดใหญ่ และมีศักยภาพในระบบการปฏิบัติงานต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมในการให้บริการ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573

สำหรับเรือ ONE COLUMBA เป็นเรือบรรทุกสินค้าใหม่สัญชาติจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเข้ามาประเทศไทย มีขนาดระวาง 14,000 TEUs มีความยาว 364 เมตร และยังนำมาให้บริการเป็นครั้งแรก โดยบรรทุกสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังตรงไปยัง Cai Mep Singapore, Columbo, Rotterdam, Hamburg, Antwerp, Southampton, Jeddah และวนกลับมายัง Columbo, Singapore และท่าเรือแหลมฉบังอีกครั้ง โดยใช้เวลาขนถ่ายสินค้า 63 วัน